جهت انجام عملیات تولید محصول، نیاز است تا مواد تشکیل دهنده محصول نهایی و مقدار مورد نیاز آنها به سیستم معرفی شود. برای این منظور باید به ازای هر محصول نهایی ، حداقل یک برنامه تولید ایجاد نمود. جهت تعریف برنامه تولید مراحل زیر را دنبال نمایید: ۱- ازمنوی تولید، فرم "برنامه تولید محصول" را باز کنید ۲- برروی دگمه جدید کلیک کنید ۳- اطلاعات مربوط به برنامه تولید مورد نظر را تکمیل نمایید. این اطلاعات شامل موارد زیر می باشد: نام برنامه تولید، نوع برنامه (ترکیبی یا تفکیکی)، محصول مورد نظر، اولویت، فعال یا غیر فعال بودن برنامه، تاریخ، توضیحات ۴- پس از تکمیل اطلاعات، ردیف مورد نظر را تایید نمایید ۵- ردیف تعریف شده را انتخاب و برروی اطلاعات مرتبط کلیک نمایید، با این کار فرم مربوط به تعریف اجزاء تشکیل دهنده محصول نمایش داده می شود ۶-...

بیشتر بخوانید