از طریق فرم پارامترهای عمومی واقع در منوی امکانات این کار را انجام دهیم بدین ترتیب که ابتدا اسامی بانک ها را انتخاب کرده تیک زیرمجموعه را زده و دکمه جدید را انتخاب می کنیم بدین صورت می توانیم با وارد کردن نام بانک و توضیحات مربوطه بانک مورد نظر را به لیست بانک طرف حساب ها اضافه کرد....

بیشتر بخوانید