برای مشاهده اطلاعات منتقل شده از دستگاه کارت ساعت برای پرسنل مورد نظر و در بازه تاریخی دلخواه مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی کارکرد وارد فرم "نمایش اطلاعات کارت ساعت" شوید. ۲- پرسنل مورد نظر را از لیست پرسنل نمایش داده شده انتخاب کنید. ۳- بازه تاریخی مورد نظر را با استفاده از فیلد "اطلاعت کارت ساعت از تاریخ" تنظیم کنید و کلید Enter را بزنید. با اینکار اطلاعات منتقل شده از دستگاه کارت ساعت در بازه تاریخی و برای پرسنل مورد نظر نمایش داده خواهد شد . نکته : ستون "کارت ساعت" مشخص کننده دستگاه کارت ساعتی است که اطلاعات ورود و خروج بروی آن ثبت شده است و ستون "عامل متناظر" مشخص کننده پیش کد استفاده شده در زمان ثبت ساعت می باشد....

بیشتر بخوانید