جهت چاپ برچسب شماره ی اموال به صورت میله ای به صورتیکه بتوان بارکد چاپ شده را بوسیله بارکدخوان شناسایی نمود نیاز به طی مراحل زیر می باشد: ۱- در گزارش...

بیستر بخوانید