گاه ممکن است در معاملات خرید و فروش کالا، برخی از کالاها به تعداد و قیمت مشخص و تعیین شده، تحت یک پکیج خاص مورد استفاده قرار بگیرند .برای سهولت در...

بیستر بخوانید