برای انتقال سریال کالاهای وارده/صادره به انبار از طریق عملیات انبار/بازرگانی به ویژه وقتی که تعداد کالاهای وارده/صادره زیاد باشد مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- معرفی فرمت فایل اکسل ۱-۱- از منوی امکانات زیر منوی "انتقال اطلاعات" آیتم "تعریف فرمت فایل" را انتخاب کنید. ۱-۲- اطلاعات فرمت فایل به ویژه نوع آن "اطلاعات سریال کالا" را وارد کنید. ۱-۳- اطلاعات جزییات ستونهای فایل اکسل شامل "سریال"، "تاریخ انقضاء"، "توضیحات" را تعیین کنید. ۲- در فرم ورود سریال کالا دگمه "انتقال سریال از طریق فایل" را کلیک کنید. ۳- در فرم ظاهر شده "مسیر فایل"، "نوع اطلاعات" و "نوع فرمت" تعریف شده در مرحله ۱ را مشخص کنید. ۴- کلید "انتقال اطلاعات" را کلیک کنید....

بیشتر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text] گاهی اوقات ممکن است برخی اسناد مالی در فایل اکسل تهیه شده و یا مورد ویرایش و تغییرات قرار بگیرند و یا تعدادی سندمالی در فایل اکسل وجود داشته باشد که نیاز به ارسال آنها به سیستم حسابداری باشد. سیستم حسابداری پیوست، توانایی فراخوانی این نوع اسناد را در قالب سند مالی دارد. برای انتقال سند مالی از طریق فایل،نیاز است که مراحل زیر انجام شود: ۱- وجود فایل اکسل شامل کلیه اطلاعات مورد نیاز سند مالی ۲- تعریف فرمت فایل سند مالی در سیستم ۱-۲-  برای تعریف فرمت فایل، از منوی امکانات -- انتقال اطلاعات، فرم تعریف فرمت فایل را انتخاب نمایید ۲-۲- رکورد جدیدی ایجاد نموده و نوع اطلاعات را "سند مالی" و نوع فایل را "Excel Format" قرار دهید. ۳-۲- با کلیک برروی دگمه "اطلاعات مرتبط" فرم مربوط به تعریف فرمت باز می...

بیشتر بخوانید