ایزو (ISO) مخفف عبارت International Organization for Standardization به مفهوم سازمان بین‌المللی برای استانداردسازی می باشد. این سازمان مورد پذیرش غالب کشور ها  بوده و مرکز ان در شهر ژنو در سوئیس می...

بیستر بخوانید