در شرایطی که می خواهید دسترسی گروه کاری به فرم انتقال گردش تفصیلی را تنظیم کنید، کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱-از پانل امکانات وارد منوی مدیریت کاربران شوید و برروی زیر منوی" مدیریت گروههای کاری" کلیک کنید. ۲- نام گروه کاری مورد نظر خود را از داخل لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- از داخل لیست فرم های زیر سیستم مربوط به حسابداری  " مدیریت تفصیلیها" را انتخاب کنید. ۴- در فیلد تنظیمات مرتبط با فرم تیک مربوط گزینه "دسترسی به فرم انتقال گردش حساب" را فعال کنید. ۵-برای ذخیره شدن تغییرات داده شده بر روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک کنید. با این کار گزینه " انتقال گردش تفصیلی انتخاب شده به تفصیلی دیگر" در CM فرم مدیریت سرفصلهای تفصیلی فعال خواهد شد....

بیشتر بخوانید