۱- کنترل انتخاب ارز از پنج قسمت تشکیل شده است. قسمت اول(از سمت راست) نوع ارز، قسمت دوم تعداد ارز، قسمت سوم نوع عملیات تبدیل، قسمت چهارم نرخ تبدیل و قسمت  پنجم معادل به ارز پایه سیستم(ریال) را نمایش می دهد. ۲- در قسمت نوع ارز با Enter کردن لیست ارزهای تعریف شده قابل انتخاب است. ۳- ضریب تبدیل ارز معمولا عددی بزرگتر از یک درنظر گرفته می شود. حال اگر این عدد( مثلا تبدیل دلار به ریال) واقعا بزرگتر از ۱ باشد با ضرب نرخ در تعداد ارز معادل ارز پایه محاسبه می شود و اگر نرخ تبدیل مستقیم کوچکتر از ۱ باشد(مثلا تبدیل ریال به دلار) با تقسیم تعداد ریال به عدد نرخ بزرگتر از یک می توان به معادل دلاری رسید. این مکانیسم با Enter کردن در بخش تعداد حسب مورد تغییر نموده و...

بیشتر بخوانید