برای پلاک گذاری خودکار دارایی ها حین ورود دارایی به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی امکانات فرم "الگوی پلاک دارایی" را فراخوان می نماییم. ۲- یک رکورد جدید ایجاد می نماییم و نامی برای الگو انتخاب می کنیم. ۳- در بخش متن الگو می توان از پارامتر "کد طبقه دارایی" یا "کد مرکز استقرار دارایی" یا "کد نوع دارایی" و .. استفاده کرد. ۴- در بخش تنطیمات کاربری در فرم ورود دارایی(شماره ۰۱۰) چک باکس "پلاک گذاری خودکار دارایی" را مارک می کنیم. ۵- حین ورود دارایی سیستم با توجه به کدهای داده شده به علاوه یک شمارنده به طور خودکار پلاک دارایی را تعیین می نماید....

بیشتر بخوانید