برای تهیه لیست افراد حاضر در سازمان در روز مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی گزارشها وارد فرم "گزارش افراد حاضر در سازمان" شوید . ۲- تاریخ مورد نظر را در فیلد "در تاریخ" ثبت کنید و کلید Enter را بزنید. با اینکار لیستی از پرسنلی که در تاریخ تعیین شده در گزارش، ساعت ورود یا خروج ثبت کرده اند نمایش داده می شود. نکته۱: با تنظیم لیست بازشدنی "واحد سازمانی" می توانید افراد حاضر در یک واحد خاص را مشاهده کنید. نکته۲: با تنظیم لیست بازشدنی "نوع استخدام" می توانید افراد حاضر با نوع استخدام مورد نظر را مشاهده کنید....

بیشتر بخوانید