برای تهیه لیست افراد حاضر در سازمان در روز مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی گزارشها وارد فرم "گزارش افراد حاضر در سازمان" شوید . ۲- تاریخ مورد نظر...

بیستر بخوانید