برای ارسال اطلاعات یک گزارش به اکسل کافی است، بر روی آیتم "انتقال به  Microsoft Excel" در CM فرم مورد نظر کلیک کنید و یا از کلید میانبر "Ctrl+L" استفاده گردد. برای این کار باید dll های مرتبط با برنامه های مالی -اداری پیوست بر روی کامپیوتر کاربر رجیستر شده باشند. و همچنین بدیهی است که برنامه ی Microsoft Excel باید بر روی کامپیوتر کاربر نصب باشد....

بیشتر بخوانید