در صورتی که در سیستم Exception و خطایی سیستمی رخ دهد، اطلاعات خطا در عملیات کاربران با عنوان System Exception  ثبت خواهد شد. بعضا خطا های کم اهمیت ولی پرتکراری در سیستم رخ می دهد که به دلیل LOG شدن تمامی این اطلاعات، حجم جدول مربوط به عملیات کاربران به مقدار زیادی افزایش پیدا می کند به گونه ای که استخراج اطلاعات از این جدول به کندی انجام می شود. لذا لازم است تا سیستم به گونه ای تنظیم شود که Exception های کم اهمیت بصورت دوره ای از سیستم حذف شوند. برای این کار لازم است تا اقدامات زیر انجام شود: ۱- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید و بروی کلید "گروه های کاری" کلیک کنید . ۲- گروه کاری مورد نظر را انتخاب و بروی کلید ویرایش کلیک کنید. ۳-فرم شماره ۸۵ ( ثبت عملیات کاربران ) را انتخاب و چک باکس "حذف...

بیشتر بخوانید

در مواردی که نیاز است انباردار به سایر اطلاعات ثبت شده در فاکتور بازرگانی دسترسی داشته باشد، یا به هنگام رجوع به اسناد انبار، سایر اطلاعات مرتبط با اسناد بازرگانی را مشاهده کند می توان از امکان کپی خودکار سایر اطلاعات فاکتور در اسناد انبار مرتبط استفاده کرد. برای این کار کافیست مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- از منوی" امکانات" وارد فرم "مدیریت گروه های کاری" شوید. ۲- گروه کاری مورد نظر را انتخاب و بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. ۳- در کمبو باکس "فرم های زیر سیستم" سیستم بازرگانی را انتخاب کنید. ۴-در فرم "خرید کالا و خدمات" در بخش تنظیمات مرتبط تیک مربوط به کپی سایر اطلاعات فاکتور در اسناد انبار (شماره ۵۵) را بزنید. برای فرم های فروش کالا و خدمات، برگشت از خرید و برگشت از فروش نیز به همین ترتیب عمل کنید. پس از انجام تغییرات مورد نظر...

بیشتر بخوانید