مهلت پرداخت(به روز) مشخص می کند که کالای انتخابی چند روزه باید تسویه شود. با وارد کردن مهلت پرداخت برای اقلام فاکتور فروش موعد پرداخت موثر فاکتور با استفاده از...

بیستر بخوانید