به طور معمول شماره گذاری اسناد مالی به صورت متوالی و حین ایجاد یک سند جدید انجام می شود و هر سند با شماره تخصیص یافته حین ایجاد ذخیره و ثبت می شود مگر آنکه کاربر امکان تغییر شماره سند را داشته و به صورت دستی شماره سندی را که وجود ندارد را به سند جدید اختصاص دهد. ولی این امکان در سیستم وجود دارد که شماره گذاری را در دو مرحله موقت و دائم به صورت خودکارانجام دهد. یرای فعال شدن این امکان در فرم "مدیریت گروههای کاری" و در زیر سیستم حسابداری فرم "ایجاد و ویرایش سند" را انتخاب نموده و چک باکس مربوط به تنظیم "امکان شماره گذاری خودکار اسناد" را مارک می کنیم. با این عمل به هر سند جدید ابتداء شماره موقت اختصاص یافته و پس از ثبت شماره دائمی در ردیف اسناد...

بیشتر بخوانید

با مارک کردن تنظیم شماره ۴ با عنوان "امکان شماره گذاری خودکار اسناد"  مربوط به فرم ۰۰۷ در بخش ویرایش تنظیمات و دسترسی های گروه کاری، سیستم به طور خودکار سریال اسناد را کنترل می کند. گرچه اسناد تولیدی توسط سیستم به طور معمول به صورت سریال صادر می شود ولی کاربر در صورتی که "امکان شماره گذاری خودکار اسناد" مارک نشده باشد اجازه می دهد کابر شماره سریال را تغییر دهد. نکته ۱: این امکان به ویژه در حالت شبکه و صدور هم زمان اسناد توسط چند کاربر و جهت کنترل سریال اسناد مفید می باشد. نکته ۲: در این حالت سند مالی ابتداء با شماره موقت در اختیار کاربر قرار گرفته و بعد از ثبت شماره دائمی خود را دریافت می کند....

بیشتر بخوانید

با استفاده از منوی عملیات اسناد مالی->‌گزارش خلاصه سند فرمی در اختیار کاربر قرار می گیرد که کاربر با وارد کردن محدوده تاریخی مورد نظر(که می تواند به طور دلخواه در فاصله بیش از یک ماه نیز باشد) خلاصه سند (تجمیع تراکنش یک حساب در فاصله تاریخی داده شده به تفکیک بدهکار/بستانکار) را تهیه کرده و پرینت بگیرد. البته این گزارش با چهار حالت مختلف تهیه می شود. ۱-تمام اسناد ۲-همه اسناد جز افتتاحیه و اختتامیه ۳- فقط سند افتتاحیه ۴-فقط سند اختامیه سه حالت اخیر برای این منطور می باشد که اگر سازمانی سند افتتاحیه را در ماه اردیبهشت بزند و قصد ثبت دفاتر قانونی را داشته باشد باید خلاصه سند اردیبهشت را منهای سند افتتاحیه(مورد شماره ۲) تهیه کند...

بیشتر بخوانید

در سیستم حسابداری پیوست این امکان وجود دارد که بتوان برای اسناد مالی، رسته تعریف کرد. رسته اسناد یک نوع تقسیم بندی دلخواه برای شماست و این تقسیم بندی به شما اجازه خواهد داد که گزارشهای اصلی مالی مانند تراز آزمایشی، دفتر حساب و ...

بیشتر بخوانید