۱- با کد کاربری مدیر سیستم وارد برنامه دارایی ثابت می شویم. ۲- در فرم "مدیریت کاربران" کاربر مورد نظر را انتخاب می کنیم. ۳- کلید "دسترسی ویژه کاربران" را کلیک می کنیم. ۴- از کمبوباکس دسترسی...

بیستر بخوانید