بله ، در فرم فاکتور دکمه Alt+/ انتخاب می کنیم فیلدی مبنی بر تعداد اعشار برای قیمت واحد باز می شود که می توان بسته به نیاز کم یا زیاد و یا حتی عدد ۰ را تنظیم کرد. نکته: بعد از انجام این کار باید از لیست مدیریت شرکتها ، شرکت را دوباره انتخاب کرد....

بیشتر بخوانید