۱- در منوی "گزارشهای مرتبط با کالا" در سیستم بازرگانی آیتم "گزارش ارزیابی موجودی" را انتخاب می نماییم. ۲- در این گزارش کاربر می تواند موجودی کالای خود را در انبار خاص/همه انبارها بر اساس "آخرین قیمت فروش"، "آخرین قیمت خرید" و قیمتهای فروش    پیشنهادی تهیه نماید. ۳- در صورت انتخاب هر نوع قیمت گذاری، قیمت تمام شده کالا ستون ثابت این گزارش بوده و مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت ارزیابی به عنوان سود و زیان گزارش می شود. ۴- کاربر می تواند بر اساس قیمت انتخابی موجودی کالا را در انبارهای مورد نظر به صورت مقایسه ای در یک ردیف مشاهده نماید....

بیشتر بخوانید