هنگام تعریف گروه قوانین جدید ، اگر فرمول های محاسباتی این گروه قوانین مشابه فرمول های محاسباتی گروه قوانین دیگری است که قبلا تعاریف لازم برای آن انجام شده است، می‌توان فرمول های آن را عینا برای گروه قوانین جدید ایحاد نمود. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید : ۱٫ از منوی سازمان وارد فرم "گروه‌های قوانین" شوید. ۲٫ کلید جدید را زده و گروه قوانین دلخواه را ایجاد نمایید. ۳٫ عنوان گروه قوانین ایجاد شده را انتخاب کنید و کلید " کپی ویژگی‌های گروه قوانین خاص" را بزنید. ۴٫ در لیست باز شده گروه قوانینی را که میخواهید فرمول های محاسباتی آن برای گروه قوانین جدید ایجاد شود انتخاب نمایید کلید تائید را بزنید. نکته: با اینکار نحوه ارزیابی عوامل کارکرد برای گروه قوانین جدید ایجاد خواهد شد ....

بیستر بخوانید