با توجه به نوسانات قیمت و جهت ارزیابی مجدد موجودی کالا می توان از امکان ارزیابی خودکار سیستم برای همه کالاها در همه انبارها استفاده نمود. مراحل انجام کار به صورت زیر است: ۱- از منوی انبار و کالا فرم "گزارش ارزیابی موجودی کالا" را انتخاب می نماییم. ۲- تاریخ گزارش را تنظیم و نوع گزارش را "به تفکیک کالا و انبار" قرار می دهیم. ۳- نوع قیمت ارزیابی شامل آخرین قیمت فروش، آخرین قیمت خرید و ...

بیشتر بخوانید