درصورتیکه در سیستم از انواع ارز برای ثبت عملیات استفاده شود، می توان برای باجه های مختلف موجود در مراکز دریافت/پرداخت ارز مجاز برای ثبت عملیات را انتخاب نمود. برای این منظور مراحل زیر باید در سیستم انجام شود: ۱- از طریق منوی خزانه داری، فرم معرفی مراکز خزانه داری، وارد لیست باجه های مربوط به مرکز مورد نظر شوید. ۲- باجه مورد نظر را انتخاب کرده و برروی دگمه "ارزهای مجاز" کلیک کنید. ۳- در این فرم لیست کلیه ارزهای تعریف شده در سیستم نمایش داده می شود. ۴- با تیک کردن ارزهای مورد نظر و تایید فرم می توان ارزهای مجاز برای ثبت عملیات در باجه مورد نظر را تعیین نمود. با انجام این کار می توان انتخاب ارز هر باجه را محدود و مدیریت کرد....

بیشتر بخوانید