جهت درج مالیات بر ارزش افزوده در عملیات بازرگانی روشهای زیر در اختیار کاربر قرار دارد: ۱- محاسبه و درج مبلغ مالیات توسط کاربر: - دراین روش ،در فاکتور مورد نظر، در هر آرتیکل، پس از درج مقدار، قیمت و تخفیف، کافیست در فیلد "مالیات" Enter کنیم. - با این کار مبلغ مالیات بر اساس درصد تعیین شده محاسبه و درج می شود (کد پایگاه دانش ۱۹۷) ۲- محاسبه و درج خودکار مبلغ مالیات توسط سیستم: در صورتیکه بخواهیم برای کلیه کالاها در کلیه فاکتورها مبلغ مالیات به صورت خودکار محاسبه و درج شود، کافیست مراحل زیر دنبال شود: - از طریق فرم مدیریت گروههای کاری، گروه کاری مورد نظر را انتخاب و ویرایش می نماییم. - پس از انتخاب زیر سیستم بازرگانی و فرم فاکتور مورد نظر، در قسمت تنظیمات مرتبط با فرم، گزینه "امکان محاسبه خودکار مالیات وت" را تیک...

بیشتر بخوانید