برای تهیه گزارش از احکام صادر شده در بازه خاص کافی است از منوی گزارش ها وارد فرم "لیست احکام کارگزینی" شوید و بازه تاریخی مورد نظر را تنظیم و گزارش را...

بیستر بخوانید