۱- برای تسهیم مانده حساب از منوی "عملیات ابتداء و انتهای دوره" آیتم "معرفی عملیات انتقال حسابها" را انتخاب می کنیم. ۲- بک ردیف جدید از نوع "تسهیم حساب" ایجاد می نماییم. ۳- دکمه "اطلاعات مرتبط" را کلیک می کنیم. ۴- در این فرم حساب مبداء و مقصد را انتخاب و درصد تسهیم را مشخص می نماییم. ۵- تمامی حسابهای مورد نظر برای تسهیم را به همین صورت انتخاب و "درصد انتقال" را برای هر یک مشخص می نماییم. ۶- پس از اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده آیتم "صدور سند تسهیم حسابها" از منوی "عملیات ابتداء و انتهای دوره" انتخاب می کنیم. ۷- دکمه "انجام فرآیند صدور سند تسهیم حسابها" را کلیک می کنیم. ۸- سیستم به طور خودکار سند تسهیم حساب ها را وفق الگوی تعریف شده انجام می دهد. نکته ۱:  عمل تسهیم مانده حسابها برای عملیات جذب هزینه های به قیمت تمام شده محصولات بسیار سودمند است. نکته ۲: ترتیب ثبت آرتیکلها وفق...

بیشتر بخوانید