نرم افزار مدیریت اسناد DMS یا (Document Management System)یک نرم افزار حرفه ای برای تعریف، نگهداری، طبقه بندی، اعمال سطح دسترسی و جستجو پذیر نمودن اسناد و مدارک سازمانی است....

بیستر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text] در محاورات معمولا "آرشیو اسناد" با "مدیریت اسناد" به تسامح یکسان و جایگزین هم استفاده می شوند در حالیکه باید دانست عملیات آرشیو یا بایگانی ناظر به عملیاتی است که پس از اتمام چرخه...

بیستر بخوانید