برای کپی شرح ارتیکل قبلی در آرتیکل جاری می توان از کلید ترکیبی  Alt+4 در کیبورد استفاده نمود، به این صورت که در آرتیکل جاری در ستون شرح آرتیکل ، دکمه های مزبور را انتخاب نموده و با این کار کپی شرح آرتیکل قبلی در آرتیکل جاری انتقال داده می شود. نکته : با توجه به اینکه معمولا آرتیکلهای مالی به صورت دوبل و با شرح آرتیکل یکسان ثبت می شود این امکان سرعت ورود اطلاعات اسناد مالی را بهبود می بخشد....

بیشتر بخوانید