واژه Escrow از ریشه فرانسوی Escroue اخذ شده است که به معنای کاغذ یا لوحی بوده است که به عنوان ضمانت به طرف ثالث( مورد اعتماد) سپرده می شده است تا دو طرف یک معامله  و قرارداد به طور کامل به تعهدات خود عمل نمایند. ضمانت نامه بانکی نمونه مشخص Escrow است که دو طرف قرارداد حسب ضمانت بانک با اطمینان کامل نسبت به عقد قرارداد اقدام می نمایند. Escrow الزاما پول نیست و می تواند اسناد ملکی، اوراق بهادار و حتی Source Code یک محصول نرم افزاری باشد. به ویژه در قراردادهای فروش محصولات نرم افزاری که فروشنده الزامی به تحویل Source Code به کارفرما را نداشته و از طرقی کارفرما حسب اطمینان به نگهداری محصول در سال های آینده و با لحاظ ریسک ورشکستگی/انحلال شرکت تولید کننده نیاز به تضمین کافی دارد...

بیشتر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text] افراد هنگامی که با دیگران تعامل دارند، به طور مداوم و بدون رد و بدل شدن هیچ کلامی پیام هایی را از رفتار غیر کلامی و غیر شفاهی افراد دریافت می کنند. افراد در جامعه، در گروه و یا سازمان خصوصا در مجامعی که نیاز به ارتباطات گسترده و مذاکرات وجود دارد، نیازمند این امر هستند که به طور کلی درباره ارتباطغیر کلامی و کلامی مهارت و دانش لازم را داشته باشند. هنگامی که فردی در یک جمع لب به سخن می گشاید، تنها این صدا و سخنش نیست که طرف مقابل را متقاعد می کند بلکه در واقع حرکات و ارتباطات غیر کلامی فرد که اصطلاحاً زبان بدن(Body Language) نامیده می شود بخش عمده ای از توجه فرد را به خود معطوف می کند. برخوردهای متقابل اجتماعی شامل نقش های متعدد ارتباط غیر...

بیشتر بخوانید

[vc_row][vc_column][vc_column_text] مهندسی فروش (Sales Engineering) به مفهوم پشتیبانی فنی از خریداران یا توزیع کنندگان یک محصول/ارائه دهندگان خدمات است. به عبارتی مهندس فروش به خریدار بالقوه یک محصول کمک می کند که به خوبی مشخصات فنی محصول را درک کرده و بتواند با مقایسه و ارزیابی سایر محصولات بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. به علاوه بتواند به رفع مشکلات پیاده سازی و استفاده از محصول کمک نموده و اطمینان یابد که محصول به خوبی مورد استفاده قرار گرفته است و راهکار ارائه شده بی نقص و مطلوب خریدار بوده است. پر واضح است که انجام چنین وظیفه ای در یک سازمان توسط مهندس فروش می تواند باعث یک نوع تضاد منافع (Conflict Of Interest) شود، چرا که انجام درست کار ممکن است به توصیه محصول رقباء منجر شود. مهندسی فروش در...

بیشتر بخوانید