پیوست

منابع انسانی

گروه نرم افزاری پیوست > مقالات  > منابع انسانی
برنامه‌حقوق‌دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد یکی از واحدهای اصلی حوزه مالی و ابزار محاسبه حقوق و دستمزد ماهانه کارکنان سازمان است. سیستم حقوق و دستمزد بر مبنای محاسبات حقوق جاری و معوقه دریافت کننده کارکرد از سیستم حضور و غیاب و حکم و قرارداد پرسنلی از برنامه کارگزینی است. ...

بیشتر بخوانید
12 نکته در انتخاب نرم افزار حقوق دستمزد

نرم افزار حقوق دستمزد یا جبران خدمت کارکنان، نرم افزاری مهم، کاربردی و حساس است که دقت و صحت محاسبات آن می تواند موجب اعتماد یا سلب اعتماد کارکنان از واحد مالی یا حتی شرکت شود. سازمانهای مرتبط مانند سازمان بیمه تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی نظارت خاصی بر گزارشهای ارسالی از این سیستم دارند و جرائم بالایی هم برای خطاهای عمدی یا سهوی محاسباتی در این زمینه لحاظ می کنند. اگر تعداد پرسنل زیادی دارید از نرم افزاری استفاده کنید که سرعت پردازش و محاسبه بالایی داشته باشد. باید زمان کافی برای کنترل اطلاعات، گزارشها و یا اصلاح کارکردهای ناقص و محاسبه مجدد داشته باشید. سرعت نرمال محاسبه حقوق برای حدود ۱۰۰۰ نفر پرسنل با حدود ۲۰ عامل مزایا و کسور در حدود یک تا دو دقیقه می باشد....

بیشتر بخوانید