پیوست

کاربرد نرم افزار حسابداری مالی چیست ؟

گروه نرم افزاری پیوست > پیوست بلاگ  > کاربرد نرم افزار حسابداری مالی چیست ؟
حسابداری مالی

کاربرد نرم افزار حسابداری مالی چیست ؟

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

کاربرد نرم افزار حسابداری مالی چیست ؟

عملیات حسابداری در جهان کاربرد و قدمتی چند هزار ساله دارد و پرداخت دستمزد کارگران یا کنترل موجودی خزانه شاهان در لوح های گلی باستانی ثبت شده است. در حدود پانصد سال قبل ، آقای لوکا پاچیولی که “پدر علم حسابداری” شناخته می شود ، اولین کتاب را در مورد حسابداری دوبل یا دوطرفه تدوین و معرفی کرد. ایشان چگونگی استفاده از دفتر روزنامه و دفتر کل را شرح دادند و بر برابر بودن بدهکاری و بستانکاری تاکید داشتند .

در زمانهای نه چندان دور حسابداران برای صدور اسناد مالی از شیوه دستی و صدور سندهای کاغذی استفاده می کردند . آنها گزارشها و تراز های مالی را با صرف زمان طولانی تهیه نموده و در اختیار صاحبان مشاغل و سهامداران می گذاشتند. هر بنگاه اقتصادی کوچک و بزرگی برای کنترل کیفیت کارها و پاسخ دهی به مراجع قانونی ، نیاز به ارائه دفاتر و گزارشهای قانونی و مالیاتی داشت .👇🏻ادامه مقاله 👇🏻

کاربرد نرم افزار حسابداری مالی چیست ؟


[کل: ۱ میانگین: ۵]
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.