پیوست

ویرایش های تازه

گروه نرم افزاری پیوست > ویرایش های تازه
eOrganization last version

نرم افزار : نرم افزار اتوماسیون اداری پیوست ویرایش : ۱۲/۰۷۸/۰۰   امکان مدیریت توزیع شده چارت سازمانی در این ویرایش به نرم افزار اتوماسیون اداری پیوست افزوده شده است. از طریق مدیریت توزیع شده، این امکان فراهم می شود که مدیریت چارت سازمانی به پست‌های دیگری غیر از مدیر اتوماسیون نیز محول شود. این امکان در ویرایش چند دبیرخانه ای نرم افزار اتوماسیون اداری پیوست فعال می شود. ...

بیشتر بخوانید
payvast last version

نرم افزار : نرم افزار بازرگانی پیوستویرایش : ۱۰/۳۴۸/۰۰     امکان فراخوان گروهی حواله یا رسید در اسناد بازرگانی در این ویرایش به نرم افزار بازرگانی پیوست افزوده شده است. با استفاده از این امکان، کاربر قادر خواهد بود در هنگام صدور فاکتور، تعدادی حواله یا رسید را به طور همزمان انتخاب کرده و اقدام به فراخوانی آنها به صورت گروهی نماید. ...

بیشتر بخوانید
payvast last versions

نرم افزار : نرم افزار مأموریت اداری پیوستویرایش : ۱/۶۸۰/۰۰     امکان دریافت گزارش مربوط به مأموریت های پرداخت نشده و سایر وضعیت ها در این ویرایش به نرم افزار مأموریت اداری پیوست افزوده شده است. از طریق این امکان، کاربر قادر خواهد بود گزارش های مأموریت را برای وضعیت های مختلفی از جمله وضعیت پرداخت نشده، گزارش گیری کند. نرم افزار ماموریت از زیرمجموعه نرم افزارهای منابع انسانی پیوست می باشد. ...

بیشتر بخوانید
psg last version

نرم افزار : نرم افزار کارگزینی پیوست ویرایش : ۱٫۶۸۰٫۰۰ فرایند دسترسی واحدهای سازمانی در فرم اطلاعات پرسنلی در این ویرایش نرم افزار کارگزینی پیوست توسعه یافته است. در این نسخه تغییراتی در دسترسی های کاربران به اطلاعات مختلف پرسنلی مطابق با واحدهای سازمانی اعمال شده است تا امکان نمایش پست های سازمانی و مشاغل با توجه به دسترسی کاربر به واحدهای سازمانی محدود شود. ...

بیشتر بخوانید
eOrganization last version

نرم افزار : نرم افزار انبار و کالا پیوست ویرایش : ۱۰/۳۳۱/۰۰ امکان معرفی گروه کالا با الگوی کدینگ مستقل در این ویرایش به نرم افزار انبار و کالا پیوست افزوده شده است. با استفاده از این امکان، کاربر قادر خواهد بود در هنگام معرفی کالاها، هر گروه کالا را با الگوی مستقل کدگذاری نموده و طول کد هر یک از سطوح کالا را به تفکیک گروه، تنظیم کند. ...

بیشتر بخوانید