پیوست

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

گروه نرم افزاری پیوست > پیوست بلاگ  > هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC
حقوق کارمندان

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

ترجمه: گروه نرم افزاری پیوست | رناک عباسی
منبع: CFI Education Inc

آنچه در این مقاله می خوانید
▫ رویکرد ساعت کار در مقابل رویکرد مبتنی بر فعالیت
▫ کارت هزینه واحد کالا با استفاده از رویکرد کار
▫ رویکرد مبتنی بر فعالیت برای تعیین هزینه سربار
▫ کارت واحد هزینه با استفاده از رویکرد مبتنی بر فعالیت
▫ نتیجه گیری نهایی

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

اختصاص هزینه های سربار بر اساس هر “فعالیت” برای مشارکت و جذب هزینه های سربار


رویکرد ساعت کار در مقابل رویکرد مبتنی بر فعالیت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC
هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

کارت هزینه واحد کالا با استفاده از رویکرد کار

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

رویکرد مبتنی بر فعالیت برای تعیین هرینه سربار

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC
هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

کارت واحد هزینه با استفاده از رویکرد مبتنی بر فعالیت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

نتیجه گیری نهایی

بنابراین، هرچند ساعت کار یا ساعت ماشین ممکن است نقطه شروع خوبی برای شرکت ها باشد تا بتوانند ایده کلی از هزینه بالقوه سربار را بدست آورند، اگر به دنبال ارزیابی دقیق تری از سربار هستند، می توانند از هزینه یابی مبتنی بر فعالیت استفاده کنند.


[کل: ۰ میانگین: ۰]
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.