هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

گروه نرم افزاری پیوست > پیوست بلاگ  > هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

 

اختصاص هزینه های سربار بر اساس هر “فعالیت” برای مشارکت و جذب هزینه های سربارهزینه یابی مبتنی بر فعالیت (ABC (Activity Based Costing، روشی بسیار خاص برای تخصیص هزینه های سربار بر اساس “فعالیت ها” است که در واقع به جذب هزینه های سربار منتج می شود. در هزینه یابی سفارش کار و تجزیه و تحلیل انحراف از معیار ، هزینه های سربار بر اساس یک محرک هزینه خاص مانند ساعت کار پرسنل یا ساعت کار ماشین، بر بهای تمام شده اعمال می شوند. در حالیکه یک فعالیت؛ مشتمل بر یک رویداد ، کار یا واحد کاری با هدفی خاص است، خواه طراحی محصولات ، راه اندازی ماشین ها، کار با ماشین آلات و یا توزیع و پخش محصولات باشد. بنابراین ، هزینه یابی مبتنی بر فعالیت، تمامی این فعالیت های بالقوه را به جای تکیه بر فقط یک متغیر (ساعت کار یا ساعت ماشین) در نظر می گیرد.

 

رویکرد ساعت کار در مقابل رویکرد مبتنی بر فعالیت

بگذارید برای مقایسه تفاوت ها، به مثال زیر توجه کنیم:

شرکت نمونه XYZ دو نوع میز تولید کرده و می فروشد: استاندارد و لوکس.

فروش سالانه ، ساعات کار مستقیم و کل ساعت کار مستقیم بر حسب سال در زیر ارائه می شود:

 

هزینه مواد و دستمزد نیروی کار برای تولید هر میز، در جدول زیر ارائه می شود:

 

هزینه سربار تولید در هر سال، در کل ۸۰۰.۰۰۰ دلار است. سرشکن کردن این هزینه ها در میان شش مخزن هزینه فعالیت شرکت، در زیر آورده شده است. شش فعالیت زیر به برآورد کلی هزینه های سربار کمک می کند.

 

با استفاده از روش مشخص شده نرخ سربار با ساعات کار ، نرخ سربار از پیش تعیین شده برابر با ۱۶ دلار در هر ساعت کار  (۵۰.۰۰۰ ساعت کار/۸۰۰.۰۰۰دلار) است. با استفاده از این اطلاعات می توانیم کارت هزینه را برای هر محصول طراحی کنیم.

 

کارت هزینه واحد کالا با استفاده از رویکرد کار

 

 

رویکرد مبتنی بر فعالیت برای تعیین هرینه سربار

با استفاده از رویکرد هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ، می توان نرخ سربار را برای هر فعالیتی که مرتبط با تولید است تعیین کنیم.  فعالیت های ذکر شده در زیر در این مثال آورده شده است اما شرکت ها معمولاً فعالیت های مربوطه را سرشکن می کنند.

 

در مرحله بعد، برای هر محصول، می توان از نرخ سربار محاسبه شده برای تعیین اعداد سربار استفاده کرد:

 

طبق رویکرد مبتنی بر فعالیت ، کارت هزینه واحد، هزینه های مختلف محصول واحد را برای هر محصول ارائه می دهد.

 

کارت واحد هزینه با استفاده از رویکرد مبتنی بر فعالیت

 

 

نتیجه گیری نهایی

با مقایسه کارت هزینه واحد اول (به عنوان مثال هنگامی که سربار تولید فقط براساس یک متغیر اعمال شود: ساعت کار مستقیم) و کارت هزینه واحد دوم (به عنوان مثال هنگامی که سربار تولید فقط براساس چندین فعالیت مهم اعمال شود) می توان دریافت که هزینه واحد محصول برای هر محصول به طور کلی مشابه است. با این حال، رویکرد مبتنی بر فعالیت، روش دقیق تر و متداولی تری خواهد بود که شرکت ها هزینه های سربار تولید خود را با آن شناسایی و جذب نمایند.

همانطور که مشاهده شد، برای یک محصول استاندارد، هزینه سربار تولید در هر واحد برای رویکرد منظم مبتنی بر کار؛ بسیار کم بود.
در تولید محصول، هزینه های سربار بیش از آنچه براساس روش مبتنی بر کار تخمین زده می شود، وارد فرآیند می شوند.

در مقابل، برای محصول لوکس، هزینه های سربار تولید، بر اساس ساعت کار در مقایسه با رویکرد مبتنی بر فعالیت خیلی زیاد بود. هنگام در نظر گرفتن کلیه فعالیتهای مربوطه ، هزینه های سربار در تولید هر محصول در واقع کمتر از آن مقداری است که تنها در ساعات کار تخمین زده شده است.

 

بنابراین، هرچند ساعت کار یا ساعت ماشین ممکن است نقطه شروع خوبی برای شرکت ها باشد تا بتوانند ایده کلی از هزینه بالقوه سربار را بدست آورند، اگر به دنبال ارزیابی دقیق تری از سربار هستند، می توانند از هزینه یابی مبتنی بر فعالیت استفاده کنند.

 


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۷

ترجمه: گروه نرم افزاری پیوست | رناک عباسی
منبع: CFI Education Inc