تحلیل نرم افزار حسابداری به زبان ساده

گروه نرم افزاری پیوست > پیوست بلاگ  > تحلیل نرم افزار حسابداری به زبان ساده

تحلیل نرم افزار حسابداری به زبان ساده

تحلیل نرم افزار حسابداری به زبان ساده

نرم افزار حسابداری از لحاظ تحلیل فنی و سیستمی ، ابزاری است که برمبنای کدینگ حسابداری، سندهای مالی را دریافت و پردازش نموده و انواع گزارشهای مالی را ارائه می نماید.

این ابزار از دید تحلیل ساده نرم افزاری از بخش های زیر تشکیل یافته است:

  • پارامترهای پایه و پیش فرض: گروه ها و کدینگ حسابهای ثابت و شناور، دوره مالی ، …
  • ورودی (Input) :  از نوع سند حسابداری می پذیرد
  • پردازش (Process) : پردازش اسناد مالی را براساس ساختار کدینگ حسابها انجام می دهد
  • خروجی (Output) : انواع گزارش ها از قبیل دفاتر حساب، ترازها و گزارشهای مالی را ارائه می دهد.👇🏻ادامه مقاله 👇🏻

تحلیل نرم افزار حسابداری به زبان ساده

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت