عملکرد فرمان خاتمه در کارتابل تحت وب چگونه است؟

گروه نرم افزاری پیوست > پایگاه دانش  > عملکرد فرمان خاتمه در کارتابل تحت وب چگونه است؟

عملکرد فرمان خاتمه در کارتابل تحت وب چگونه است؟

در کارتابل تحت وب نیز امکان خاتمه ورودیهای کارتابل جاری و در دست اقدام مشابه با کارتابل تحت ویندوز وجود دارد. بدین صورت که به منظور خاتمه هریک از ورودی های کارتابل، می توانید با انتخاب ورودی، فرمان “خاتمه” را از نوار منوی موجود انتخاب نموده و مشابه با فرم “اقدام” موجود در کارتابل تحت ویندوز، فیلد “شرح اقدامات” را مقداردهی کنید. در صورت تمایل پوشه بایگانی را انتخاب کرده و با قرار دادن گزینه “حذف از کارتابل”، اقدام به حذف از کارتابل ورودی پس از خاتمه نمایید.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت