سازمان انتقال خون ایران

سازمان انتقال خون ایران

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

سازمان ملی انتقال خون ایران در نهم مرداد ماه ۱۳۵۳ تاسیس شد. معرفی این سازمان به عنوان تنها متولی تهیه خون در کشور گامی برای متمرکز کردن و همسویی تمام امکانات موجود در زمینه طب انتقال خون، به منظور ارتقای کمی و کیفی در روند تامین خون و فراورده های خونی مورد نیاز بوده است. هدفی که همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان مطرح بوده و مورد توجه قرار دارد.

در حال حاضر پروژه استقرار اتوماسیون اداری پیوست در این سازمان آغاز شده است.

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت