توسعه ماژول بازرگانی خارجی

گروه نرم افزاری پیوست > اطلاعات آخرین ویرایشها  > توسعه ماژول بازرگانی خارجی

توسعه ماژول بازرگانی خارجی

نرم افزار : نرم افزار بازرگانی پیوست
ویرایش : ۱۰/۳۲۰/۰۰


ماژول بازرگانی خارجی در این ویرایش به نرم افزار بازرگانی پیوست افزوده شده است.


کاربر با استفاده از امکانات این ماژول می تواند اطلاعات مرتبط با صادرات و واردات گزارش ماده ۱۶۹ دارایی را تهیه و ارسال کند.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت