امکان گزارش گیری از گردش دارایی ها حسب مرکز استقرار وابسته به تاریخ

گروه نرم افزاری پیوست > اطلاعات آخرین ویرایشها  > امکان گزارش گیری از گردش دارایی ها حسب مرکز استقرار وابسته به تاریخ

امکان گزارش گیری از گردش دارایی ها حسب مرکز استقرار وابسته به تاریخ

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

نرم افزار : نرم افزار اموال و دارایی ثابت پیوست
ویرایش : ۱۰٫۳۰۶٫۰۰


امکان گزارش گیری از گردش دارایی ها حسب مرکز استقرار وابسته به تاریخ در این ویرایش به نرم افزار اموال و دارایی ثابت پیوست  افزوده شده است.


با استفاده از این گزارش، امکان مشاهده رویدادهای انتقال و جابجایی دارایی در هر تاریخ در مراکز استقرار مختلف برای کاربران فراهم می شود.

[کل: ۰ میانگین: ۰]