پیوست

امکان معرفی گروه کالا با الگوی کدینگ مستقل

گروه نرم افزاری پیوست > اطلاعات آخرین ویرایشها  > امکان معرفی گروه کالا با الگوی کدینگ مستقل
eOrganization last version

امکان معرفی گروه کالا با الگوی کدینگ مستقل

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

نرم افزار : نرم افزار انبار و کالا پیوست
ویرایش : ۱۰/۳۳۱/۰۰


امکان معرفی گروه کالا با الگوی کدینگ مستقل در این ویرایش به نرم افزار انبار و کالا پیوست افزوده شده است.


با استفاده از این امکان، کاربر قادر خواهد بود در هنگام معرفی کالاها، هر گروه کالا را با الگوی مستقل کدگذاری نموده و طول کد هر یک از سطوح کالا را به تفکیک گروه، تنظیم کند.

[کل: ۰ میانگین: ۰]
بدون نظر

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.