امکان‌ دریافت‏‌ گزارش‏‌ مربوط‌‌ به‏‌ ماموریت‌ های پرداخت ‏‌نشده‌

گروه نرم افزاری پیوست > اطلاعات آخرین ویرایشها  > امکان‌ دریافت‏‌ گزارش‏‌ مربوط‌‌ به‏‌ ماموریت‌ های پرداخت ‏‌نشده‌

امکان‌ دریافت‏‌ گزارش‏‌ مربوط‌‌ به‏‌ ماموریت‌ های پرداخت ‏‌نشده‌

نرم افزار : نرم افزار مأموریت اداری پیوست
ویرایش : ۱/۶۸۰/۰۰

 

 

امکان دریافت گزارش مربوط به مأموریت های پرداخت نشده و سایر وضعیت ها در این ویرایش به نرم افزار مأموریت اداری پیوست افزوده شده است.


از طریق این امکان، کاربر قادر خواهد بود گزارش های مأموریت را برای وضعیت های مختلفی از جمله وضعیت پرداخت نشده، گزارش گیری کند.

نرم افزار ماموریت از زیرمجموعه نرم افزارهای منابع انسانی پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.