امکان انتساب شناسه پرداخت / دریافت به اسناد دریافتنی / پرداختنی

گروه نرم افزاری پیوست > اطلاعات آخرین ویرایشها  > امکان انتساب شناسه پرداخت / دریافت به اسناد دریافتنی / پرداختنی
– امکان انتساب شناسه پرداخت / دریافت به اسناد دریافتنی / پرداختنی
تاریخ :۰۲/۰۵/۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۴۹ ق.ظ
سیستم :نرم افزار خزانه داری
ویرایش :۱۰٫۱۷۵٫۰۰

نرم افزار خزانه داری
نرم افزار خزانه داری پیوست

امکان انتساب شناسه پرداخت / دریافت به اسناد دریافتنی / پرداختنی موردنظر در فرمهای دریافت و پرداخت، در این ویرایش به نرم افزار خزانه داری پیوست افزوده شده است .
در صورتی که نیاز فوری به افزوده شدن این امکان به نرم افزار خریداری شده و تحت پشتیبانی پیوست دارید به واحد پشتیبانی از طریق تیکت اطلاع رسانی نمایید . در غیر این صورت این امکان، به صورت ارتقا دوره ای برای خریداران پیوست نصب خواهد شد.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت