نرم افزار پورتال پرسنلی

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار پورتال پرسنلی
null

نرم افزار پورتال پرسنلی


   دسترسی سریع و آسان به اطلاعات مورد نظر برای کارکنان با نرم افزار پورتال پرسنلی
■   ارتباط مکانیزه و الکترونیک با پرسنل از هر نقطه و در هر زمان
   ایجاد بهره‌وری در نتیجه حذف عملیات‏های غیر مکانیزه

 • ارائه خدمات الکترونیک به پرسنل سازمان

 • امکان مشاهده خلاصه کارکرد ماهانه حضور و غیاب توسط پرسنل

 • امکان مشاهده اطلاعات تایم شیت ماهانه حضور و غیاب توسط پرسنل

 • امکان مشاهده وضعیت تردد و تایم شیت ماهانه پرسنل زیر مجموعه توسط مدیران


 • امکان دریافت و مشاهده فیش حقوق ماهانه با ظاهر دلخواه

 • امکان دریافت و مشاهده حکم کارگزینی با ظاهر دلخواه

 • امکان دریافت و مشاهده پرونده الکترونیک پرسنل سازمان

 • امکان مشاهده اموال تحویل شده به هر پرسنل یا واحد سازمانی

 • امکان ثبت الکترونیک درخواست‏ های پرسنل و تعریف فرآیند گردش کار

 • امکان تعریف و طراحی انواع فرم‏های مرخصی، ماموریت، ثبت تردد، درخواست کالا، درخواست مساعده و….

 • امکان تعریف فرآیند گردش کار و روال تایید فرم‏های مرتبط با درخواست

 • امکان کنترل قواعد و قوانین سازمان در زمان ثبت درخواست پرسنل

 • امکان پیگیری درخواست ارسال شده و مشاهده مراحل انجام شده بصورت درختواره

 • امکان ثبت فرم‏های درخواست در پرونده الکترونیک پرسنل پس از تایید نهایی


 • ارائه انواع گزارش ‏های کنترلی و مدیریتی

 • امکان جستجو بر روی فرم ‏های درخواست براساس تمامی فیلد‏های اطلاعاتی فرم

 • امکان تهیه گزارش از فرم‏ های درخواست براساس تمامی فیلدهای اطلاعاتی فرم

 • امکان تهیه گزارش از فرم‏ های درخواست براساس مراحل تعیین شده در روال تایید

 • امکان جستجو، مشاهده و تهیه گزارش از فرم ‏های درخواست براساس حوزه دسترسی


پورتال سازمانی پیوست