پیوست

نرم افزار وام و تسهیلات

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار وام و تسهیلات

نرم افزار مدیریت وام و تسهیلات چیست؟

توانمند سازی و یاری مالی به پرسنل در مقاطع مختلف همکاری با سازمان، از دیدگاه مدیریت سرمایه انسانی در تمامی شرکت ها و سازمان های بالغ به عنوان یک فرایند ارزشمند پذیرفته شده است. در بسیاری از سازمانها و شرکت ها، فرایند اعطای تسهیلات به پرسنل یک روال جاری محسوب می گردد، با این حال ابزار مناسبی برای مدیریت آن استفاده نمی کنند. برای کنترل آن از روش های ابتدایی و بعضا دستی استفاده می گردد و تنها به ثبت تراکنش های مربوط به آن  در سیستم حسابداری اکتفا می شود  .

واضح است که مدیریت تسهیلات دارای جنبه ها و فرایندهای متنوعی است که در دیدگاه مدیران مختلف اهمیت پیدا می کند . فرآیندهایی نظیر تامین و مدیریت بودجه، تعیین اعتبار، ثبت و مدیریت درخواست، فرایند تائید، کنترل و نوبت دهی، روال اعطا،  مدیریت بازپرداخت و تسویه حساب که در هر مجموعه روال خاص خود را دارد .

پرداخت وام و تسهیلات به صورت معمول نیاز به مشارکت مدیریت های منابع انسانی، پشتیبانی و رفاهی، مالی و حسابداری دارد. این سامانه ابزاری است منسجم که این ارتباط یکپارچه را ایجاد می کند .

ایده راهکار مدیریت وام و تسهیلات، سامانه عملیاتی است که ارتباط یکپارچه با زیرسیستم های دیگر سازمان مانند: پرسنلی ، حقوق و دستمزد ، حسابداری و پورتال پرسنلی را مهیا نموده و تمامی فرایند های مربوط به تخصیص وام را مکانیزه می نماید .

 

مدیران حرفه ای به خوبی می دانند پیاده سازی فرایند دریافت تسهیلات به صورت  شفاف، ساده و دردسترس،  به اندازه خود تسهیلات ارزشمند بوده و بر روی نگرش سازمانی پرسنل تاثیرگذار است .

null

هدف از بکارگیری سیستم مدیریت وام و تسهیلات، پیاده سازی سیاست‌ها و روش‌های ارائه تسهیلات و مدیریت آن ها بر اساس اهداف افزایش وفاداری، نگهداشت و توسعه منابع انسانی در سازمانهاست

چرا نرم افزار مدیریت وام و تسهیلات پیوست را پیشنهاد می کنیم؟

 

طراحی یک ابزار حرفه ای بر مبنای فرایند های عملیاتی

فرآیند تخصیص و مدیریت اعطای وام‌ها با در نظر گرفتن شرایط نظارتی و کنترلی و مدیریت یکپارچه پرداخت در کل سازمان و ثبت و تائید درخواست‌ها و کنترل دریافت اقساط، استفاده از یک سامانه پویای مدیریت وام و تسهیلات را در کنار سایر نرم افزارهای سازمانی را بیش از پیش الزامی نموده است. این سامانه علاوه بر مدیریت یکپارچه تمامی فرآیندهای مربوط به صندوق های مختلف تسهیلات سازمانی، دسترسی به اطلاعات و فرمهای الکترونیک مورد نیاز پرسنل جهت درخواست وام و تسهیلات را در تمامی سطوح سازمان فراهم می آورد.

ارتباط منسجم با سایر نرم افزار های پیوست در راستای پیاده سازی یک راهکار فرایند گرا

سامانه مدیریت وام و تسهیلات پیوست با ارتباط با تمامی زیر سیستم های موجود در سازمان جهت مدیریت فرایند تخصیص وام به پرسنل طراحی گردیده است. این سامانه با ارتباط با زیر سیستم های حسابداری، پرسنلی و حقوق و دستمزد و اتوماسیون اداری جریان یکپارچه عملیات و اطلاعات را برای تسهیل کار و تصمیم گیری ایجاد می نماید .

مدیریت ضوابط و فرآیندهای تعریف شده انواع تسهیلات، کنترل مراحل و اطلاعات و مدارک مورد نیاز، ثبت درخواست و بررسی و تائید در مراحل مختلف، نظارت بر بازپرداخت اقساط در این سامانه به صورت کاملا پویا و یکپارچه در کنار سایر نرم افزار های سازمانی طراحی و پیاده سازی گردیده است .

 

قابلیت اختصاصی سازی بر اساس روال های مختلف اعطای وام در سازمانها و شرکت های مختلف

در هر سازمان و شرکت روال های اعطای وام، بر اساس زیرساخت های موجود و تصمیمات مدیران متفاوت بوده و تابع قوانین و شرایط آن مجموعه می باشد. از این رو ابزار مورد استفاده جهت پوشش تمامی مراحل و روال ها می بایست قابلیت  اختصاصی سازی برای هر مجموعه را داشته باشد. سامانه مدیریت وام و تسهیلات پیوست یک راهکار منعطف و قابل توسعه بر اساس روال های سازمانی میباشد .

 

مدیریت و نظارت با ارائه گزارشهای مختلف لحظه ای

شفاف سازی و دریافت انواع گزارش در سطوح مختلف مدیریتی، کاربری و پرسنلی می تواند نتایج مورد انتظار از تشکیل صندوق های حمایت از پرسنل را ارتقا داده و نگرش سازمانی پرسنل را بهبود بخشد .

در سامانه مدیریت وام و تسهیلات پیوست انواع گزارش های مورد نیاز مدیریتی و کنترلی پیش بینی شده است همچنین گزارش های مورد نیاز پرسنل از وضعیت حساب و اعتبار خود در صندوق و وضعیت بازپرداخت اقساط در این سامانه وجود دارد.

 

پرسنل سازمان می توانند :

پرسنل سازمان در تمامی سطوح می توانند با اطلاع از انواع تسهیلات قابل ارائه در سازمان و بررسی شرایط دریافت آن ها، براساس اعتبار حساب خود اقدام به ثبت درخواست وام نموده و از تمامی مراحل آن تا تائید و دریافت وام مطلع گردند .همچنین تمامی مراحل ارائه مدارک و رفع نواقص احتمالی و درخواست دریافت وام را در کارتابل خود به صورت الکترونیک انجام دهند.

اتوماسیون اداری برای پرسنل

مدیران سازمان می توانند :

مدیـران سازمان می توانـند طـرح های مختلف ارائه وام و تسهیـلات را در بازه های زمانی مختـلف بر اساس بودجه مصـوب در نـــرم افزار تعــریف کرده و همـــواره بر صحـت اجرای قوانیـــن و آییـــن نامه های دریافت تسهیلات نظارت داشتـــه باشند. همچنین با دریافت گزارش های مختلف بر خط با اصلاح مـــداوم فرآیندها، صنـــدوق های تسهیـــلات را مدیریت نمایند .

اتوماسیون اداری برای مدیران

■   نرم افزار وام و تسهیلات پیوست، راهکاری نوین با پوشش جامع عملیات وام سازمانی:


  یک زیر سیستم عملیاتی با ارتباط با سایر سامانه های سازمانی جهت انجام عملیات تخصیص و بازپرداخت وام


  ابزار کاربردی تیم منابع انسانی جهت مدیریت تمامی فرایند های مربوط به تسهیلات به صورت یکپارچه


  شفاف سازی و سهولت انجام فرایند های مرتبط با درخواست و تخصیص وام در سازمان


  اطمینان از اجرای قواعد و ضوابط پرداخت وام و تسهیلات


 

■  سامانه ای منعطف جهت پیاده سازی تصمیمات مدیریتی 


  بکارگیری مدل های مختلف ارائه تسهیلات بر طبق آخرین تصمیمات مدیریتی و بهبود روش ها


  پیاده سازی روال های تخصیص بودجه و تامین اعتبار براساس ساختار های مختلف سازمانی


  اجرای فرایند های عملیاتی تسهیلات در سطح سازمان به صورت کاملا مکانیزه


  افزایش دقت در نظارت و کنترل درخواست های تسهیلات کارکنان


 

■  سامانه وام و تسهیلات پیوست، ابزاری جهت ارتقای منزلت پرسنل و بلوغ سازمانی


■  ثبت درخواست وام و تسهیلات از کارتابل سازمانی و با حذف گردش های مازاد بر روال


■  بررسی و تائید درخواست ها بر طبق روال مصوب با در نظر گرفتن حریم و امنیت اطلاعات


■  کنترل موجودی حساب و اعتبار پرسنل و اطلاع رسانی به موقع جهت دریافت وام


  افزایش چشمگیر سرعت پردازش درخواست های وام و تسهیلات کارکنان • امکان معرفی انواع وام به صورت نامحدود

 • امکان پیکربندی انواع وام و تسهیلات و اعتبارات بر اساس ساختار سازمانی

 • تعریف انواع وام بلند مدت و کوتاه مدت، قرض الحسنه و یا دارای کارمزد، فوری و ضروری

 • امکان تعریف وام های بیرون سازمانی و صدور معرفی نامه به بانک و یا صندوق قرض الحسنه

 • امکان تعریف ضوابط و آیین نامه های پرداخت تسهیلات به صورت پارامتریک

 • امکان تعریف انواع وثیقه و تضامین و بررسی اعتبار

 • امکان تعریف انواع محل پرداخت وام مانند صندوق های سازمانی و یا بانک های طرف قرارداد

 • امکان محاسبه اصل و سود وام با انواع کارمزد های قابل تعریف برای هر نوع تسهیلات

 • امکان تعریف انواع روش های بازپرداخت و کنترل مکانیزه آن

 • امکان تعریف فواصل پرداخت اقساط و زمان تنفس هر قسط و یا تعلیق بازپرداخت بر اساس شرایط خاص

 • امکان محاسبه اقساط بر اساس انواع باز پرداخت صورت اقساط مساوی و پلکانی

 • امکان تعریف قرارداد مربوط به هر نوع وام تعریف شده و قابل ارائه در صندوق

 • امکان تعریف فرم های درخواست وام در کارتابل اتوماسیون اداری پرسنل و استفاده از بستر گردش فرم ها در سازمان الکترونیک پیوست.

 • امکان تعریف فرم های تکمیلی وام و تسهیلات مانند درخواست تعلیق اقساط برای مدت زمان خاص

 • امکان انتشار آیین نامه ها، ابلاغیه ها و دستورالعمل های مربوط به وام و تسهیلات در تابلو اعلانات سازمان الکترونیک پیوست

 • امکان تعریف انواع فرم درخواست وام و پارامتر های اختصاصی آن بر اساس نوع وام

 • امکان تعریف نحوه اعتبارسنجی و نوبت دهی وام بر اساس پارامترهای قابل تعریف

 • امکان تعریف روال تائید درخواست وام بر اساس چارت سازمانی و نوع وام، مبلغ وام، اعتبار درخواست دهنده، تعداد وام های دریافتی و پارامتر های دیگر

 • امکان ارائه صورتحساب مانده حساب در صندوق و بازپرداخت اقساط در پورتال پرسنلی برای هر یک از پرسنل به صورت محرمانه

 • امکان ارتباط با زیر سیستم های پرسنلی و حقوق‌ و‌ دستمزد

 • امکان محاسبه اعتبار و نوبت بر اساس پارامتر های استخدامی مانند : نوع استخدام و سمت سازمانی و سابقه کار و …

 • امکان بررسی شرایط ضامنین بر اساس پارامتر های استخدامی

 • امکان ارائه گزارش بازنشستگی یا قطع همکاری و پایان قرارداد ضامنین برای جایگزین نمودن ضامن

 • امکان ارائه گزارش مانده اقساط و وام جهت تسویه حساب پرسنل در پایان خدمت

 • امکان محاسبه مبالغ اقساط و ثبت در سیستم حقوق و دستمزد جهت کسر از حقوق به صورت خودکار

 • امکان بایگانی تمامی درخواستها و قراردادها و اسناد بازپرداخت اقساط در نرم افزار مدیریت اسناد پیوست

 • امکان ارتباط یکپارچه با نرم افزار حسابداری پیوست و دریافت اطلاعات

 • امکان دریافت سوابق حساب پرسنل جهت تخصیص اعتبار و وام

 • امکان تعریف انواع محاسبات مانند : اصل و سود و کارمزد وام و مبالغ اقساط، جریمه دیرکرد

 • امکان تعریف فرمول جهت محاسبه میزان وثیقه و یا تضامین مربوط به وام


 • گزارش های مقداری و آماری از تسهیلات ارایه شده سازمان به تفکیک انوام وام

 • گزارش مقداری و مقایسه ای از تسهیلات ارائه شده به تفکیک واحد های سازمانی، مراکز هزینه، پست و سمت پرسنل و سابقه دریافت کننده.

 • گزارش از موجودی پرسنل در صندوق پس انداز و محاسبه وام قابل دریافت هر فرد

 • گزارش معرفی نامه های صادر شده برای دریافت وام از بانک و یا صندوق های قرض الحسنه

 • گزارش از عملیات حسابداری مربوط به صندوق های تعریف شده در سازمان مانند سود و زیان ، نقدینگی و گردش حساب و …

 • گزارش های لحظه ای از موجودی صندوق های تامین وام و محاسبه میزان اعتبار قابل اعطا

 • گزارش مربوط به تسهیلات دریافتی هر پرسنل و ثبت در پرونده پرسنلی

 • گزارش میزان ضمانت هر پرسنل برای سایر افراد و وضعیت بازپرداخت مربوط به آنها

 •  گزارش تجمیعی مانده حساب اقساط و بدهی پرسنل به صندوق

 • گزارش مغایرت مانده وام به تفکیک پرسنل

 • گزارش سقف اعتبار پرسنل بر اساس پارامتر و فرمول های قابل تعریف

 • گزارش کامل از تسهیلات دریافتی هر پرسنل به همراه وضعیت بازپرداخت هریک

 • گزارش تراز به تفکیک وام و صندوق تعریف شده در محدوده زمانی قابل تعریف


۸ سال تجربه ۴۰+ نسخه نصب شده Microsoft SQL
 

 

قابل اجـرا در تـمامی مرورگــرها

کاتالوگ راهکار مدیریت وام و تسهیلات پرسنلی پیوست

در صورت تمایل میتوانید دمو نرم افزار وام و تسهیلات پیوست را مشاهده بفرمایید

 

دمو نرم افزار وام و تسهیلات

[کل: ۲۶ میانگین: ۴.۹]
اشتراک در
اطلاع از
10 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سالاری
1 سال قبل

فرمهای دریافت وام بنا بر سابقه افراد و میزان جمع حکم ، محاسبه دارند و فرمول محاسبه دارند و در واحد تسهیلات رسیدگی می شوند، واگذاری محاسبات به فرم برای نمایش به خود پرسنل امکان پذیره؟

کنجوری
1 سال قبل

وام های با سود پلکانی هم در نرم افزار وام و تسهیلات پیوست قابل پیاده سازی هستن؟

صلحجویی
1 سال قبل

آیا محاسبات سود پلکانی وام داخل نرم افزارتون اجرا شده یا خیر؟

بهرام شهبازی
1 سال قبل

وام هایی که پرسنل از بانکها می گیرند و شرکت معرفشون میشه رو کجا باید ثبت کنیم؟

اسلامیان
1 سال قبل

چطور می توان کنترل کرد که یک نفر برای افراد زیادی ضامن وام نشود و تعداد را محدود کنیم، اطلاعات وامهایی که ضامن شده را می شود به خودشان نشان داد؟