نرم افزار مدیریت جلسات

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار مدیریت جلسات
null

مدیریت جلسات مهم ترین مسئله ای که مدیران امروزی با آن مواجه هستند. در جلسات مختلف برای تصمیم گیری مسائل مهم سازمان، مدیریت زمان و مصرف بهینه آن از دغدغه های مدیران می باشد. برای دعوت به جلسات، مدیریت و هماهنگی حضور مدیران و کارشناسان، هماهنگی حضور افراد جانشین، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات استفاده از یک ابزار الکتـرونیک و حرفه ای لازم است و نرم افزار مدیریت جلسات پیـوست در راستای پاسخگویی به این نیاز طراحی شده و می تواند ابزاری در جهت بالابردن نظم و افزایش بهره وری سازمان باشد.


   ساماندهی، تسهیل و اطمینان از برنامه ریزی صحیح جلسات
■   پیگیری دقیق و موثر نتایج جلسه و اقدامات مرتبط
   کاهش هزینه‏ های سربار ناشی از هماهنگی‏ های قبل و بعد از جلسات

 • مدیریت بهینه و موثر عملیات مرتبط با تنظیم جلسات

 • امکانات کاربردی و پیگیری اقدامات مرتبط با جلسات


 • امکان تعریف جلسات و ثبت بر روی تقویم

 • جلوگیری از همپوشانی زمان جلسات هنگام ثبت جلسه

 • امکان تعیین افراد حاضر در جلسه و اطلاع رسانی به آنها

 • امکان تعیین دستور جلسه و ارسال برای دعوت شوندگان در جلسه

 • امکان پیگیری پاسخ دعوت شوندگان به حضور در جلسه

 • امکان اشتراک گذاری تقویم با افراد مرتبط

 • یادآوری زمان جلسات به دعوت شوندگان

 • امکان حضور و غیاب دعوت شوندگان

 • امکان اطلاع رسانی مصوبات جلسه برای دعوت شوندگان

 • امکان ثبت صورت جلسه و ارسال برای شرکت کنندگان در جلسه

 • امکان لغو جلسه و اطلاع رسانی خودکار به دعوت شوندگان

 • پیگیری اقدامات انجام شده براساس مصوبات جلسه

 • امکان اطلاع رسانی برای حضور در جلسه با استفاده از ایمیل و پیامک