نرم افزار صرافی و خدمات ارزی TBES

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار صرافی و خدمات ارزی TBES
نرم افزار صرافی و خدمات ارزی 
(Treasury Based Exchange System(TBES

 

نرم افزار صرافی و خدمات ارزی TBES ، برمبنای تئوری ارز- نقدینگی با رویکرد رهنمودی استاندارد شماره ۱۶ حسابداری ایران ، درخصوص ورود ارزش های جاری در محاسبات مربوط به ارز و نیز دستورالعمل ها و توصیه‏ های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص قوانین ضد پولشویی ارائه شده است. در این ویرایش نرم افزار صرافی بیشتر به ماهیت نقدی ارز به نسبت ماهیت کالایی آن توجه شده، لذا عملیات کاربر به نحو محسوسی تسهیل گردیده است.

به ویژه در بخش حوالجات ارزی (Remittance) علاوه بر افزایش کنترل ‏های داخلی نرم افزار ، سرعت عمل کاربر بسیار ارتقاء یافته است. این تغییر نگرش بطور خاص در گزارش‏ های مالی و مدیریتی نرم افزار جدید صرافی مشهود است، توجه به شاخص‏ های روزانه نرخ ارز (Fair Value) و نرخ معاملاتی (Position Value) آن و تاثیرشان بر ثبت رویدادهای مالی نمونه‏ هایی از این تغییرات می‌باشند.

استفاده از نرم افزار صرافی و خدمات ارزی TBES در صرافی هایی توصیه می گردد که توزیع حجمی عملیات، بیشتر حواله است.
در این نگارش خرید و فروش ارز عامل درآمدی نبوده ، بلکه تغییرات نرخ ارز عامل درآمد اصلی مجموعه می باشد.


   جدیدترین نرم افزار صرافی پیاده سازی شده در صرافی های کل کشور
■   نرم افزار یکپارچه صرافی شامل نرم افزار حسابداری، خزانه داری، مدیریت عملیات صرافی
   امکان یکپارچه سازی با اتوماسیون صرافی و آرشیو الکترونیک اطلاعات خریداران

 • معرفی اطلاعات پایه به صورت کامل، دقیق و کاربردی

 • معرفی انواع ارز جهت ثبت عملیات خرید و فروش

 • تعریف انواع موارد قابل خرید و فروش شامل نقد، چک و حواله

 • معرفی خریداران با ثبت اطلاعات کامل شناسایی و نمونه امضا

 • معرفی نرخ برابری ارزها به تفکیک نرخ خرید، نرخ فروش، حواله/نقد و نرخهای مرجع

 • معرفی مراکز مختلف خرید فروش ارز و حواله و کنترل مستقل عملیات آنها

 • تعریف شرح پارامتریک جهت صدور اسناد مکانیزه در حسابداری

 • ثبت اطلاعات کامل ذینفع حوالجات ارزی


 • کنترل دقت و صحت عملیات فروشندگان توسط مدیران

 • تعیین دسترسی فروشندگان به مراکز مجزای خرید/ فروش ارز و صدور حواله

 • تفکیک عملیات و منابع در اختیار فروشندگان

 • امکان تایید عملیات فروش توسط کاربران ارشد

 • تعریف مجموعه حسابهای امنیتی با تعیین سطح دسترسی برای کاربران


 • ابزارهای کاربردی و عملیاتی برای سرعت و دقت بیشتر کاربران

 • انجام عملیات تبدیل ارز، نرخ حواله ارز و محاسبه کارمزد حواله در یک فرم

 • تسویه فاکتور حواله ارزی با فراخوان سند پرداخت و دریافت

 • انجام عملیات تسعیر ارز به صورت روزانه و صدور خودکار سند مالی مربوط

 • امکان تهیه نمودار و گراف‏های متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارش‏ها به اکسل

 • امکان ساختن انواع گزارش‏های مالی به دلخواه کاربر با استفاده از ابزار گزارش‏های پویا


 • استفاده از جستجو و گزینش در کلیه فرم‏ها و گزارش‏ها


 

۱ نرم افزار صرافی ارز محور ویرایش استاندارد

با ارز پایه ریال و محیط کاربری فارسی

TBES
۲ نرم افزار صرافی ارز محور ویرایش انگلیسی

با ارز پایه خارجی، تاریخ میلادی و محیط کاربری انگلیسی

CTBES
۳ نرم افزار صرافی کالا محور + صرافی ارزمحور

با ارز پایه ریال و محیط کاربری فارسی

CMTBES