نرم افزار صرافی و خدمات ارزی MBES

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار صرافی و خدمات ارزی MBES

نرم افزار صرافی و خدمات ارزی کالا محور
(Merchandise Based Exchange System(MBES

 

متداول ترین نگارش نرم افزار صرافی می باشد که براساس استانداردهای حسابداری شماره ۸ و ۱۶ ایران و دستورالعمل‏ها و توصیه‏ های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص قوانین ضد پولشویی توسعه یافته است و درشرکت‏هایی که غالب عملیات نقدی است مورد استفاده قرار می گیرد.

در این نگارش، صراف بازرگان ارز تلقی می‏گردد و ارز نیز جایگاه کالایی دارد. لذا درآمد اصلی صرافی، فروش ارز و هزینه اصلی نیز، بهای تمام شده ارز فروخته شده می باشد که به یکی از روشهای ارزشیابی موجود در نرم افزار محاسبه می گردد.

 

استفاده از نرم افزار صرافی و خدمات ارزی کالامحور MBES در صرافی هایی توصیه می گردد که توزیع حجمی عملیات، بیشتر عملیات نقدی می باشد.
در این نگارش خرید و فروش ارز عامل اصلی درآمدی محسوب می گردد.

نرم افزار صرافی کالا محور پیوست، پیاده سازی شده در بیش از ۵۰۰ صرافی بزرگ در سراسر کشور

ساختار نرم افزار صرافی پیوست

نرم افزار صرافی و خدمات ارزی کالامحور MBES شامل چهار بخش اصلی می شود:

 

۱- نرم افزار حسابداری مالی

نرم افزار حسابداری مالی، وظیفه نگهداری اسناد مالی خودکار صادر شده از بخشهای دیگر نرم افزار صرافی و گزارشدهی مالی را برعهده دارد. در نرم افزار حسابداری می توانید از گزارشهای حرفه ای مالی پیوست، مانند ترازهای ریالی و ارزی، دفاتر حساب ریالی و ارزی، مرور حسابها، دفاتر تجمیعی براساس حسابهای ثابت و تفصیلی و ساختن انواع گزارش دلخواه با گزارش ساز پیشرفته پیوست استفاده نمایید.

 

۲- نرم افزار خزانه داری یا دریافت و پرداخت

نرم افزار خزانه داری ، مدیریت دریافت و پرداخت وجوه نقد، ارز و اسناد بهادار را برعهده دارد. در این بخش از باجه های مختلف مستقل دریافت و پرداخت، برای مدیریت باجه های صرافی استفاده می کنید و عملیات تسویه فاکتورهای صرافی را مدیریت می نمایید. سندهای حسابداری صادره به صورت خودکار به نرم افزار حسابداری پیوست منتقل می شوند.

نرم افزار صرافی

۳- نرم افزار خرید فروش ارز

در نرم افزار خرید و فروش ارز، معرفی ارزهای جهانی و سکه را انجام داده و می توانید خرید و فروش آنها را با نرخ های لحظه ای مدیریت نمایید.گزارش خرید و فروش به تفکیک مراکز فروش به شما ارائه شده و می توانید مدیریت منابع ارزی خود را با تعیین سطح دسترسی بین فروشندگان، کنترل نمایید.

 

۴-نرم افزار مدیریت منابع ارزی

در نرم افزار مدیریت منابع ارزی می توان انواع منابع ارزی را در صرافی تعریف کرد. در این بخش می توانید امکان استفاده از ارز یا سکه را در منابع مختلف محدود نمایید. گزارشهای کاردکس ارزی، گزارش موجودی و گردش ارز در منابع ارزی مختلف و کنترل لایه لایه آنها تا سند مالی را انجام دهید و عملیات مغایرت گیری منابع ارزی و حسابداری را کنترل نمایید.

 

پیاده سازی فرآیند گردش و صدور حواله تحت وب :

همچنین این نرم افزار برای مدیریت فرآیند درخواست حواله ارز، گردش آن در داخل صرافی، ارسال برای کارگزار و انجام حواله می تواند از نرم افزار اتوماسیون تحت وب صرافی نیز استفاده نماید که با انتخاب خریدار، به مجموعه نرم افزار انتخابی اضافه می گردد.

 

<<در جدول زیر در بخش ویرایش ها می توانید ویرایش مورد نیاز خود انتخاب نمایید >>

■   ویژگی های خاص نرم افزار صرافی کالامحور پیوست:


■   جامع ترین نرم افزار خرید و فروش ارز پیاده سازی شده در صرافیهای بزرگ کشور


■   نرم افزار یکپارچه صرافی شامل نرم افزار حسابداری، خزانه داری، خرید و فروش ارز، مدیریت منابع ارزی


■   امکان یکپارچه سازی با اتوماسیون صرافی و آرشیو الکترونیک اطلاعات خریداران


■   نرم افزار حرفه ای با ابزارهای کاربردی و عملیاتی برای سرعت و دقت بیشتر کاربران


 

■   امکانات خاص نرم افزار صرافی کالا محور پیوست:


■   معرفی اطلاعات پایه به صورت کامل، دقیق و کاربردی


■    معرفی انواع ارز (واحد شمارش) جهت ثبت عملیات خرید و فروش


■    معرفی منابع و موجودی‏های مختلف ارزی و سکه


■    معرفی خریداران با ثبت اطلاعات کامل شناسایی و نمونه امضا


■    معرفی نرخ برابری ارزها به تفکیک نرخ خرید، نرخ فروش، حواله/نقد و نرخهای مرجع


■    معرفی مراکز مختلف خرید فروش ارز، سکه و کنترل مستقل عملیات آنها


■    تعریف شرح پارامتریک جهت صدور اسناد مکانیزه در حسابداری


■    ثبت اطلاعات کامل ذینفع حوالجات ارزی


■    امکانات کاربری متعدد برای سهولت کار در محیط صدور فاکتور:


 • استفاده از پیشخوان طرف حساب برای دسترسی به انواع عملیات مرتبط با طرف حساب انتخابی

 • مشاهده تاریخچه عملیات خریدار و قیمت های فروش در زمان صدور فاکتور

 • مشاهده اطلاعات خریدار شامل سوابق عملیات، مدارک شناسایی، نمونه امضا و عکس

 • صدور فاکتور فروش ارز با ظاهر دلخواه کاربر به زبان فارسی یا انگلیسی

 • مدیریت همزمان خرید و فروش ارز و تسویه حساب در یک فرم

 • تسویه فاکتور خرید و فروش ارز با فراخوان سند پرداخت و دریافت

 • شناسایی همزمان سود و زیان عملیات فروش ارز

 • انجام عملیات تسعیر ارز به صورت روزانه و صدور خودکار سند مالی مربوط

 

■    کنترل های داخلی برای جلوگیری از خطاهای کاربری در نرم افزار مدیریت خرید و فروش ارز:


 • مدیریت کامل و کنترل دقت و صحت عملیات فروشندگان توسط مدیران 

 • تعیین دسترسی فروشندگان به مراکز مجزای خرید/ فروش ارز و صدور حواله

 • تفکیک عملیات و منابع در اختیار فروشندگان با تعیین سطح دسترسی 

 • امکان انجام پروسه تایید عملیات فروش توسط کاربران ارشد

 • تعریف مجموعه حسابهای امنیتی با تعیین سطح دسترسی برای کاربران

 • تطبیق عملیات خرید و فروش ارز با اسناد مالی و کنترل مغایرت‏ های احتمالی

 • جدا سازی عملیات خرید و فروش ارز برای کاربران در جهت افزایش کنترلهای داخلی

 

■    ارتباط یکپارچه با نرم افزارهای دیگر سازمان الکترونیک پیوست: • امکان استفاده از نرم افزار اتوماسیون تحت وب برای مدیریت فرآیند صدور حواله ارزی

■    ارائه انواع گزارش‏های استاندارد و جامع موجودی و گردش ارز:


 • گزارش کاردکس ارز، موجودی منابع ارزی و گردش ارزها در منابع ارزی

 • گزارش تطبیق ریالی عملیات منابع ارزی با اسناد مالی برای کنترل مغایرت احتمالی

 

■    ارائه انواع گزارش‏های استاندارد و جامع خرید و فروش ارز:


 • گزارش کاردکس سالانه فروش ارز به تفکیک ماه براساس مقدار و ارزش خرید/ فروش به صورت ریز و گروهی

 • گزارش دستیابی به هدف فروش ارز براساس طرف حساب و ارز به صورت ماهانه

 • امکان تهیه نمودار و گراف‏های متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارش‏ها به اکسل

 • امکان ساختن انواع گزارش‏های مالی به دلخواه کاربر با استفاده از ابزار گزارش‏های پویا

 • گزارش عملیات کاربران و میزان فروش به تفکیک مراکز فروش ارز

 • استفاده از جستجو و گزینش در کلیه فرم‏ها و گزارش‏ها

 

■    طراحی و تنظیم انواع خروجی چاپی به دلخواه کاربر:


 • صدور فاکتور فروش ارز با ظاهر دلخواه کاربر به زبان فارسی یا انگلیسی

 • تهیه فرم چاپی اسناد و گزارش‏ها در حالتهای مختلف


۱

نرم افزار صرافی کالا محور ویرایش استاندارد

با سه لایه تفصیلی و محیط کاربری فارسی

MBES
۲

نرم افزار صرافی کالا محور + زیر سیستم ارزی

با سه لایه تفصیلی و محیط کاربری فارسی

CMBES
۳

نرم افزار صرافی کالا محور + صرافی ارز محور

با سه لایه تفصیلی و محیط کاربری فارسی

CMTBESدر صورت تمایل میتوانید دمو نرم افزار صرافی و خدمات ارزی پیوست را مشاهده بفرمایید

 

دمو نرم افزار صرافی

[کل: ۱۵ میانگین: ۵]
اشتراک در
اطلاع از
40 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها