نرم افزار صرافی و خدمات ارزی MBES

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار صرافی و خدمات ارزی MBES
نرم افزار صرافی و خدمات ارزی 
(Merchandise Based Exchange System(MBES

 

متداول ترین نگارش نرم افزار صرافی می باشد که براساس استانداردهای حسابداری شماره ۸ و ۱۶ ایران و دستورالعمل‏ها و توصیه‏ های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص قوانین ضد پولشویی توسعه یافته است و درشرکت‏هایی که غالب عملیات نقدی است مورد استفاده قرار می گیرد.

در این نگارش، صراف بازرگان ارز تلقی می‏گردد و ارز نیز جایگاه کالایی دارد . لذا درآمد اصلی صرافی ، فروش ارز و هزینه اصلی نیز، بهای تمام شده ارز فروخته شده می باشد که به یکی از روشهای ارزشیابی موجود در نرم افزار صرافی محاسبه می گردد.

 

استفاده از نرم افزار صرافی و خدمات ارزی MBES در صرافی هایی توصیه می گردد که توزیع حجمی عملیات، بیشتر عملیات نقدی می باشد.
در این نگارش خرید و فروش ارز عامل اصلی درآمدی محسوب می گردد.


   جامع ترین نرم افزار صرافی پیاده سازی شده در صرافیهای کل کشور
■   نرم افزار یکپارچه صرافی شامل نرم افزار حسابداری، خزانه داری، خرید و فروش ارز ، مدیریت منابع صرافی
   امکان یکپارچه سازی با اتوماسیون صرافی و آرشیو الکترونیک اطلاعات خریداران

معرفی اطلاعات پایه به صورت کامل، دقیق و کاربردی


معرفی انواع ارز (واحد شمارش) جهت ثبت عملیات خرید و فروش


معرفی منابع و موجودی‏های مختلف ارزی و سکه


معرفی خریداران با ثبت اطلاعات کامل شناسایی و نمونه امضا


معرفی نرخ برابری ارزها به تفکیک نرخ خرید، نرخ فروش، حواله/نقد و نرخهای مرجع


معرفی مراکز مختلف خرید فروش ارز، سکه و کنترل مستقل عملیات آنها


تعریف شرح پارامتریک جهت صدور اسناد مکانیزه در حسابداری


ثبت اطلاعات کامل ذینفع حوالجات ارزی • کنترل دقت و صحت عملیات فروشندگان توسط مدیران

 • تعیین دسترسی فروشندگان به مراکز مجزای خرید/ فروش ارز و صدور حواله

 • تفکیک عملیات و منابع در اختیار فروشندگان

 • امکان تایید عملیات فروش توسط کاربران ارشد

 • تعریف مجموعه حسابهای امنیتی با تعیین سطح دسترسی برای کاربران


 • ابزارهای کاربردی و عملیاتی برای سرعت و دقت بیشتر کاربران

 • مدیریت همزمان خرید و فروش ارز و تسویه حساب در یک فرم

 • تسویه فاکتور خرید و فروش ارز با فراخوان سند پرداخت و دریافت

 • شناسایی همزمان سود و زیان عملیات فروش ارز

 • انجام عملیات تسعیر ارز به صورت روزانه و صدور خودکار سند مالی مربوط

 • گزارش کاردکس ارز، موجودی منابع ارزی و گردش ارزها در منابع ارزی

 • امکان تهیه نمودار و گراف‏های متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارش‏ها به اکسل

 • امکان ساختن انواع گزارش‏های مالی به دلخواه کاربر با استفاده از ابزار گزارش‏های پویا


 • استفاده از جستجو و گزینش در کلیه فرم‏ها و گزارش‏ها


 

۱ نرم افزار صرافی کالا محور ویرایش استاندارد

با سه لایه تفصیلی و محیط  کاربری فارسی

MBES
۲ نرم افزار صرافی کالا محور + زیر سیستم ارزی

با سه لایه تفصیلی و محیط  کاربری فارسی

CMBES
۳ نرم افزار صرافی کالا محور + صرافی ارز محور

با سه لایه تفصیلی و محیط  کاربری فارسی

CMTBES

ن