پیوست

نرم افزار صرافی و خدمات ارزی MBES

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار صرافی و خدمات ارزی MBES

نرم افزار صرافی و خدمات ارزی کالا محور
(Merchandise Based Exchange System(MBES

 

متداول ترین نگارش نرم افزار صرافی می باشد که براساس استانداردهای حسابداری شماره ۸ و ۱۶ ایران و دستورالعمل‏ها و توصیه‏ های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص قوانین ضد پولشویی توسعه یافته است و درشرکت‏هایی که غالب عملیات نقدی است مورد استفاده قرار می گیرد.

در این نگارش، صراف بازرگان ارز تلقی می‏گردد و ارز نیز جایگاه کالایی دارد. لذا درآمد اصلی صرافی، فروش ارز و هزینه اصلی نیز، بهای تمام شده ارز فروخته شده می باشد که به یکی از روشهای ارزشیابی موجود در نرم افزار محاسبه می گردد.

 

استفاده از نرم افزار صرافی و خدمات ارزی کالامحور MBES در صرافی هایی توصیه می گردد که توزیع حجمی عملیات، بیشتر عملیات نقدی می باشد.
در این نگارش خرید و فروش ارز عامل اصلی درآمدی محسوب می گردد.

نرم افزار صرافی کالا محور پیوست، پیاده سازی شده در بیش از ۵۰۰ صرافی بزرگ در سراسر کشور

ساختار نرم افزار صرافی پیوست

نرم افزار صرافی و خدمات ارزی کالامحور MBES شامل چهار بخش اصلی می شود:

 

۱- نرم افزار حسابداری مالی

نرم افزار حسابداری مالی، وظیفه نگهداری اسناد مالی خودکار صادر شده از بخشهای دیگر نرم افزار صرافی و گزارشدهی مالی را برعهده دارد. در نرم افزار حسابداری می توانید از گزارشهای حرفه ای مالی پیوست، مانند ترازهای ریالی و ارزی، دفاتر حساب ریالی و ارزی، مرور حسابها، دفاتر تجمیعی براساس حسابهای ثابت و تفصیلی و ساختن انواع گزارش دلخواه با گزارش ساز پیشرفته پیوست استفاده نمایید.

 

۲- نرم افزار خزانه داری یا دریافت و پرداخت

نرم افزار خزانه داری ، مدیریت دریافت و پرداخت وجوه نقد، ارز و اسناد بهادار را برعهده دارد. در این بخش از باجه های مختلف مستقل دریافت و پرداخت، برای مدیریت باجه های صرافی استفاده می کنید و عملیات تسویه فاکتورهای صرافی را مدیریت می نمایید. سندهای حسابداری صادره به صورت خودکار به نرم افزار حسابداری پیوست منتقل می شوند.

نرم افزار صرافی

۳- نرم افزار خرید فروش ارز

در نرم افزار خرید و فروش ارز، معرفی ارزهای جهانی و سکه را انجام داده و می توانید خرید و فروش آنها را با نرخ های لحظه ای مدیریت نمایید.گزارش خرید و فروش به تفکیک مراکز فروش به شما ارائه شده و می توانید مدیریت منابع ارزی خود را با تعیین سطح دسترسی بین فروشندگان، کنترل نمایید.

 

۴-نرم افزار مدیریت منابع ارزی

در نرم افزار مدیریت منابع ارزی می توان انواع منابع ارزی را در صرافی تعریف کرد. در این بخش می توانید امکان استفاده از ارز یا سکه را در منابع مختلف محدود نمایید. گزارشهای کاردکس ارزی، گزارش موجودی و گردش ارز در منابع ارزی مختلف و کنترل لایه لایه آنها تا سند مالی را انجام دهید و عملیات مغایرت گیری منابع ارزی و حسابداری را کنترل نمایید.

 

پیاده سازی فرآیند گردش و صدور حواله تحت وب :

همچنین این نرم افزار برای مدیریت فرآیند درخواست حواله ارز، گردش آن در داخل صرافی، ارسال برای کارگزار و انجام حواله می تواند از نرم افزار اتوماسیون تحت وب صرافی نیز استفاده نماید که با انتخاب خریدار، به مجموعه نرم افزار انتخابی اضافه می گردد.

 

<<در جدول زیر در بخش ویرایش ها می توانید ویرایش مورد نیاز خود انتخاب نمایید >>

■   ویژگی های خاص نرم افزار صرافی کالامحور پیوست:


■   جامع ترین نرم افزار خرید و فروش ارز پیاده سازی شده در صرافیهای بزرگ کشور


■   نرم افزار یکپارچه صرافی شامل نرم افزار حسابداری، خزانه داری، خرید و فروش ارز، مدیریت منابع ارزی


■   امکان یکپارچه سازی با اتوماسیون صرافی و آرشیو الکترونیک اطلاعات خریداران


■   نرم افزار حرفه ای با ابزارهای کاربردی و عملیاتی برای سرعت و دقت بیشتر کاربران


 

■   امکانات خاص نرم افزار صرافی کالا محور پیوست:


■   معرفی اطلاعات پایه به صورت کامل، دقیق و کاربردی


■    معرفی انواع ارز (واحد شمارش) جهت ثبت عملیات خرید و فروش


■    معرفی منابع و موجودی‏های مختلف ارزی و سکه


■    معرفی خریداران با ثبت اطلاعات کامل شناسایی و نمونه امضا


■    معرفی نرخ برابری ارزها به تفکیک نرخ خرید، نرخ فروش، حواله/نقد و نرخهای مرجع


■    معرفی مراکز مختلف خرید فروش ارز، سکه و کنترل مستقل عملیات آنها


■    تعریف شرح پارامتریک جهت صدور اسناد مکانیزه در حسابداری


■    ثبت اطلاعات کامل ذینفع حوالجات ارزی


■    امکانات کاربری متعدد برای سهولت کار در محیط صدور فاکتور:


 • استفاده از پیشخوان طرف حساب برای دسترسی به انواع عملیات مرتبط با طرف حساب انتخابی

 • مشاهده تاریخچه عملیات خریدار و قیمت های فروش در زمان صدور فاکتور

 • مشاهده اطلاعات خریدار شامل سوابق عملیات، مدارک شناسایی، نمونه امضا و عکس

 • صدور فاکتور فروش ارز با ظاهر دلخواه کاربر به زبان فارسی یا انگلیسی

 • مدیریت همزمان خرید و فروش ارز و تسویه حساب در یک فرم

 • تسویه فاکتور خرید و فروش ارز با فراخوان سند پرداخت و دریافت

 • شناسایی همزمان سود و زیان عملیات فروش ارز

 • انجام عملیات تسعیر ارز به صورت روزانه و صدور خودکار سند مالی مربوط

 

■    کنترل های داخلی برای جلوگیری از خطاهای کاربری در نرم افزار مدیریت خرید و فروش ارز:


 • مدیریت کامل و کنترل دقت و صحت عملیات فروشندگان توسط مدیران 

 • تعیین دسترسی فروشندگان به مراکز مجزای خرید/ فروش ارز و صدور حواله

 • تفکیک عملیات و منابع در اختیار فروشندگان با تعیین سطح دسترسی 

 • امکان انجام پروسه تایید عملیات فروش توسط کاربران ارشد

 • تعریف مجموعه حسابهای امنیتی با تعیین سطح دسترسی برای کاربران

 • تطبیق عملیات خرید و فروش ارز با اسناد مالی و کنترل مغایرت‏ های احتمالی

 • جدا سازی عملیات خرید و فروش ارز برای کاربران در جهت افزایش کنترلهای داخلی

 

■    ارتباط یکپارچه با نرم افزارهای دیگر سازمان الکترونیک پیوست: • امکان استفاده از نرم افزار اتوماسیون تحت وب برای مدیریت فرآیند صدور حواله ارزی

■    ارائه انواع گزارش‏های استاندارد و جامع موجودی و گردش ارز:


 • گزارش کاردکس ارز، موجودی منابع ارزی و گردش ارزها در منابع ارزی

 • گزارش تطبیق ریالی عملیات منابع ارزی با اسناد مالی برای کنترل مغایرت احتمالی

 

■    ارائه انواع گزارش‏های استاندارد و جامع خرید و فروش ارز:


 • گزارش کاردکس سالانه فروش ارز به تفکیک ماه براساس مقدار و ارزش خرید/ فروش به صورت ریز و گروهی

 • گزارش دستیابی به هدف فروش ارز براساس طرف حساب و ارز به صورت ماهانه

 • امکان تهیه نمودار و گراف‏های متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارش‏ها به اکسل

 • امکان ساختن انواع گزارش‏های مالی به دلخواه کاربر با استفاده از ابزار گزارش‏های پویا

 • گزارش عملیات کاربران و میزان فروش به تفکیک مراکز فروش ارز

 • استفاده از جستجو و گزینش در کلیه فرم‏ها و گزارش‏ها

 

■    طراحی و تنظیم انواع خروجی چاپی به دلخواه کاربر:


 • صدور فاکتور فروش ارز با ظاهر دلخواه کاربر به زبان فارسی یا انگلیسی

 • تهیه فرم چاپی اسناد و گزارش‏ها در حالتهای مختلف


۱

نرم افزار صرافی کالا محور ویرایش استاندارد

با سه لایه تفصیلی و محیط کاربری فارسی

MBES
۲

نرم افزار صرافی کالا محور + زیر سیستم ارزی

با سه لایه تفصیلی و محیط کاربری فارسی

CMBES
۳

نرم افزار صرافی کالا محور + صرافی ارز محور

با سه لایه تفصیلی و محیط کاربری فارسی

CMTBES

پایه پولی در نرم افزار حسابداری صرافی چیست؟

پایه پولی در نرم افزار حسابداری صرافی معمولاً ارز ملی یا ارز اصلی کشوری است که صرافی در آن فعالیت می کند. این پایه پولی برای ثبت تمامی تراکنش های مالی و محاسبه ارزش معاملات استفاده می شود. به عنوان مثال، در صرافی های ایران، پایه پولی ریال است و در صرافی های آمریکا، پایه پولی دلار است.

اهمیت تهیه گزارشهای امنیت اطلاعات و نرم افزار در صرافی

صرافی های به خاطر در دسترس داشتن منابع مالی و ارزی مختلف، اهداف خوبی برای سو استفاده مالی هستند بنابراین، بهتر است صرافی ها در حوزه امنیت نرم افزار سرمایه گذاری مناسبی انجام دهند و گزارشهای امنیتی کاملی تهیه کنند تا تهدیدهای امنیتی مختلف را مدیریت و کنترل نمایند.

گزارشگیری در حوزه امنیت به معنای ارائه گزارش‌ها و اطلاعات مربوط به وضعیت امنیتی سیستم‌ها، فعالیت‌ها و رویدادهای امنیتی است. در حوزه امنیت صرافی، گزارشگیری می‌تواند شامل گزارش‌های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه باشد که شامل جزئیاتی از تهدیدات، حملات، دسترسی‌های غیرمجاز و رویدادهای امنیتی دیگر است. این گزارش‌ها به صرافی کمک می‌کنند تا وضعیت امنیتی خود را بررسی کرده، ضعف‌ها و نقاط قوت خود را شناسایی کنند و اقدامات لازم برای تقویت امنیت را بهبود بخشند. همچنین، گزارشهای امنیتی به عنوان یک واسط ارتباطی میان مدیران و تیم امنیت، به منظور اطلاع‌رسانی درباره وضعیت امنیتی به صورت منظم و مستمر استفاده می‌شود.

تعداد کل ارزهای دیجیتال چه تعداد است؟

تعداد ارزهای رایج جهانی بسیار زیاد است و به طور مداوم در حال تغییر و افزایش است. با توجه به تکنولوژی بلاکچین و رمزنگاری، هر شخص می‌تواند ارز دیجیتال خود را ایجاد کند. اما برخی از ارزهای رمزنگاری شده معروف و پراستفاده هستند، مانند بیتکوین (Bitcoin)، اتریوم (Ethereum)، لایتکوین (Litecoin)، ریپل (Ripple) و بیتکوین کش (Bitcoin Cash). در کل، نمی‌توان به طور دقیق تعداد ارزهای رمزنگاری شده جهانی را مشخص کرد.

نرم افزار حسابداری صرافی چیست؟

نرم افزار حسابداری صرافی، یک ابزار قدرتمند برای مدیریت و نظارت بر تمامی عملیات مالی و مالیاتی یک صرافی است. این نرم افزار امکاناتی مانند ثبت و پیگیری تراکنش‌های مالی، مدیریت حساب‌های بانکی، تهیه گزارشهای مالی و مالیاتی، مدیریت موجودی و سفارشات خرید و فروش ارز را فراهم می‌کند.

با استفاده از این نرم افزار، صرافی‌ها قادر خواهند بود تا به طور دقیق تراکنش‌های ارزی خود را پیگیری کنند، از خطاهای مالی جلوگیری کنند و بهبود کارایی در عملکرد خود داشته باشند. همچنین، این نرم افزار به صرافی‌ها کمک می‌کند تا با قوانین و مقررات مالیاتی پیچیده سازگار شوند و گزارشهای مالی و مالیاتی کامل و به موقع تهیه کنند. نرم افزار حسابداری صرافی به عنوان یک ابزار اصلی در مدیریت مالی صرافی‌ها استفاده می‌شود.

روش محاسبه بهای تمام شده NIFO چیست؟

NIFO (Next In, First Out)

یک روش محاسبه بهای تمام شده است که در آن فرض بر این است که کالاهایی که اخیراً خریداری شده‌اند، ابتدا به فروش می‌رسند و در نتیجه هزینه خرید آن‌ها برای محاسبه بهای تمام شده در نظر گرفته می‌شود. این روش به صرافی‌ها امکان می‌دهد هزینه تمام شده خود را بر اساس قیمت جدیدترین موجودی‌های کالا محاسبه کنند. با استفاده از این روش، صرافی می‌تواند بهای تمام شده و سود یا زیان خود را بر اساس هزینه خرید جدیدترین کالاها تعیین کند.

حسابداری صرافی به چه دانشی نیاز دارد؟

حسابداری صرافی برای مدیریت صرافی و عملیات مالی آن نیاز به دانش و مهارت‌های زیر دارد:

 

۱. دانش حسابداری:

حسابداری صرافی باید دانش کاملی در زمینه حسابداری و اصول مالی داشته باشد. این شامل دانش در مورد دفاتر حساب ریالی و ارزی، دوره های مالی، حسابداری عمومی و اصول حسابداری است.

 

۲. دانش در مورد مالیات:

صرافی‌ها نیاز به دانش در مورد قوانین مالیاتی روز دارند تا بتوانند درستی اظهارنامه‌های مالیاتی را تضمین کنند و مسائل مربوط به مالیات را به درستی مدیریت کنند.

 

۳. دانش در مورد قوانین مالی و تجاری:

صرافی‌ها باید قوانین و مقررات مالی و تجاری را رعایت کنند. بنابراین، دانش در مورد قوانین مالی و تجاری، اصول ضد‌پولشویی و مقررات امنیتی ضروری است.

 

۴. دانش در مورد تکنولوژی و سیستم‌های مالی:

صرافی‌ها از سیستم‌های مالی و صرافی برای مدیریت عملیات خود استفاده می‌کنند. بنابراین، حسابداران صرافی باید دانش کافی در زمینه سیستم‌های مالی، نرم‌افزارهای حسابداری و تکنولوژی مورد نیاز داشته باشند.

 

۵. مهارت‌های تحلیل و گزارش‌دهی:

حسابداران صرافی باید توانایی تحلیل داده‌ها و اطلاعات مالی را داشته باشند تا بتوانند گزارش‌های مالی دقیق و کاملی ارائه کنند.

 

۶. دانش در مورد ریسک و مدیریت ریسک:

صرافی‌ها با ریسک‌های مالی و امنیتی مختلف روبرو هستند. بنابراین، حسابداران صرافی باید دانش مناسبی در مورد ریسک و مدیریت آن داشته باشند.

 

۷. مهارت‌های ارتباطی:

حسابداران صرافی باید توانایی برقراری ارتباط مؤثر با اعضای دیگر تیم، مشتریان و نهادهای مالی داشته باشند.

 

۸. قدرت تصمیم‌گیری:

حسابداران صرافی باید توانایی تصمیم‌گیری در شرایط پیچیده و فشرده را داشته باشند و تصمیم‌های مناسب را درباره مسائل مالی و حسابداری صرافی بگیرند.

قیمت نرم افزار صرافی چگونه محاسبه می شود ؟

قیمت نرم افزار صرافی به عوامل زیر بستگی دارد:
۱. ویژگی‌ها و قابلیت‌های نرم افزار:

نرم افزارهای صرافی قابلیت های مختلفی دارند که بر اساس آنها قیمت پایه نرم افزار تعیین می شود ، این قابلیتها از پوشش دادن عملیات فروش ارز، صدور حواله های ارزی ، تابلو الکترونیک ارزی تا پیاده سازی انواع فرمهای و فرآیندهای صرافی به صورت تحت وب را شامل می شود. همچنین سیستم صرافی پیوست دو ویرایش مختلف دارد که به صورت جداگانه و یا به صورت همزمان هم قابل انتخب می باشد.

 

۲. تعداد کاربران :

نرم افزارهای صرافی پیوست برای عملیات صرافی با حجم بالا طراحی شده‌اند و قابلیت پشتیبانی از تعداد زیادی معاملات و تعدد کاربران در زمان استفاده از سیستم را دارند. تعداد کاربران همزمان نرم افزار بر روی قیمت این سیستم اثر تعیین کننده ای دارد. البته تعریف کاربر در سیستم صرافی پیوست بدون محدودیت انجام می شود.

 

۳. سطح پشتیبانی و خدمات پس از فروش:

راهکار جامع صرافی پیوست دارای مرکز پشتیبانی اختصاصی در حوزه نصی، آموزش و خدمات پس از فروش می باشد و به روزرسانی‌های منظم و آموزش‌های آنلاین و حضوری توسط این مرکز ارائه می‌شود. این خدمات برای یک دوره روی خرید سیستم محاسبه می شود و تکرار آن هزینه مجزا در بر خواهد داشت.

 

۴. رقابت بازار:

با توجه به رقابت بین شرکت‌ها و تعداد نرم افزارهای موجود در بازار، قیمت نرم افزار صرافی ممکن است متغیر باشد. رقابت شدید توجه به کیفیت و قیمت را لازم می‌کند معمولا کیفیت نرم افزار ، تجربه سالهای متمادی اجرا و پشتیبانی عملیات صرافی و کیفیت خدمات روی قیمت نرم افزار تاثیرگذار هستند.

 

به طور کلی، قیمت نرم افزار صرافی بستگی به ویژگی‌ها، تعداد کاربران، سطح پشتیبانی و رقابت بازار دارد.

نرم افزار صرافی چه کاربردی دارد؟

استفاده از نرم افزارهای صرافی که به صورت اختصاصی برای عملیات ارزی طراحی شده باشند در حوزه شرکتهای تضامنی و تجارت ارزی و معاملات ارزهای دیجیتال مزایای بسیاری داردو به دلایل زیر توصیه می شود:
۱. سهولت در معاملات:

نرم افزارهای صرافی به شما امکان می دهند به راحتی خرید و فروش ارزهای جهانی را به صورت اسکناس یا حواله ارزی انجام دهید و عملیات نگهداری اطلاعات ارزهای دیجیتال را اجرا نمایید. با استفاده از این نرم افزارها، معاملات شما به صورت حضوری یا آنلاین و در هر زمانی قابل انجام است.

۲. پوشش دادن کامل نیازها:

برنامه های تخصصی صرافی بر مبنای تحلیل نیازهای حوزه صرافی پیاده سازی شده اند، انجام عملیات خرید و فروش ارز، اطلاعات تکمیلی، روالها، پیچیدگیها و ظرافتهایی نیاز دارد که انجام آن با نرم افزار های خرید و فروش کالا را دشوار می نماید و در نهایت موجب ارائه گزارشهای ناقص و اشتباهات محاسباتی می گردد.

۳. قابلیت دسترسی توزیع شده:

در ساختار اتوماسیون فرآیندهای صرافی ، افراد با نقش های مختلف در مکانهای جغرفیایی متفاوتی حضور دارند که می توانند در زمان اجرای فرآیندهای صدور و انجام حواله های ارزی نقش تخصصی خود را با حفظ سطوح دسترسی ایفا نمایند. اجرای کامل و بهینه این فرآیندها به ابزارهای آزموده شده و تخصصی حوزه صرافی نیاز دارد.

۴. گزارشهای تحلیلی و کاربردی:

بسیاری از نرم افزارهای صرافی ابزارهای تحلیلی و گزارشگیری قدرتمندی را به شما ارائه می دهند که به شما کمک می کند تا بازار را بهتر بشناسید و تصمیمات هوشمندانه تری در مورد معاملات خود بگیرید.

۵. طراحی براساس تحلیلهای استاندارد حسابداری:

در طراحی نرم افزارهای تخصصی صرافی استانداردهای مالی بین المللی و داخلی در نظر گرفته می شود و حسابرسان داخلی یا حسابرسان بانک مرکزی معمولا این نرم افزارها را کنترل و بررسی می کنند و استفاده از نرم افزارهای غیر تخصصی را از لحاظ دقت انجام کار و اجرای صحیح استانداردها مجاز نمی دانند.

بنابراین، استفاده از سیستمهای تخصصی صرافی در حزوه شرکتهای تضامنی برای تجارت و معاملات ارزی به شما امکان می دهد تا با سرعت، راحتی، کیفیت و امنیت بیشتری فعالیت کنید.

در صورت تمایل میتوانید دمو نرم افزار صرافی و خدمات ارزی پیوست را مشاهده بفرمایید

 

دمو نرم افزار صرافی

[کل: ۵۲ میانگین: ۵]
اشتراک در
اطلاع از
48 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
علی اسلامیان
2 سال قبل

برای یک صرافی در مالزی نرم افزار صرافی لازم دارم، چطور میتونم خرید کنم؟

علی هرندیان
2 سال قبل

نرم افزار صرافی پیوست رو چطوری آموزش ببینم؟

احسان بازرگان
2 سال قبل

کارگزارهای صرافی ما چطوری میتونند کارهایی که بهشون داده شده‌رو‌ ببینند و عکس حواله هاشون رو آپلود کنند؟

غلامرضا خلیل نژاد
2 سال قبل

سلام خلیل نژاد هستم از شرکت تضامنی حامد نقی زاده و شرکاء

لطفا در مورد بستن حسابها و تسعیر ارز راهنمایی نمایید .با سپاس فراوان

حسن علیزاده
1 سال قبل

نرم افزار صرافی پیوست میشه اسناد مثبته حواله ها رو اسکن کنیم و ضمیمه سندهامون کنه؟ البته امنیت و سطح دسترسیش برام خیلی مهمه.

حسین تفضلی
1 سال قبل

سلام
نرم افزار تابلو قیمت ارز هم دارین که قیمت ارز رو از یک سایت معتبر بخونه و به روز باشه؟

احسان علیزاده
1 سال قبل

نرم افزار صرافی پیوست ، خدمات پشتیبانی رایگان داره؟ استقرار و پیاده سازیش چه مدت طول می کشه؟

علیرضا بهرامی نژاد
1 سال قبل

نرم افزار صرافی پیوست ، خرید و فروش ارز رو به نرم افزار سنا می‌تونه منتقل کنه؟

اعتمادیان
1 سال قبل

چطوری میتونم پرونده مشتریای صرافی رو با اطلاعات کپی شناسنامه و کارت ملی و نمونه امضا و حواله های صادر شده نگهداری کنم؟

خسرو مختارنیا
1 سال قبل

چرا دو تا نرم افزار صرافی دارید میشه هر دو تا نرم افزار رو با هم خرید؟

بهمن عباسی
1 سال قبل

نرم افزار صرافی رایگان چه مدت خدمات پشتیبانی داره؟

شیردل
1 سال قبل

سلام. برای ثبت عملیات حسابداری و مدیریت مالی رمزارزها که بصورت بلادرنگ در حال تغییر و نوسانات می باشد، در کدام یک از نسخه های حسابداری شما دیده شده است؟

حسن اعتمادیان
1 سال قبل

سلام
من از مشتریان نرم افزار صرافی هستم
برای تایید هویت خریداران ارز نیاز به کنترل اطلاعات کد ملی و تطبیق نام و نام خانوادگی دارم که اطلاعات دقیق ثبت و کنترل بشه، راهی دارید؟

امین صلواتی
1 سال قبل

نرم افزار صرافی پیوست میشه قیمت مرجع ارزها رو خودکار از بانک مرکزی دریافت و به روز رسانی کنه؟

کورش احمدزاده
1 سال قبل

سلام
من نرم افزار صرافی پیوست رو برای شهر اهواز لازم دارم، نرم افزار شما رو توی یک صرافی تهران دیدم، چطور سیستم رو برای ما میتونید سریع راه اندازی کنید؟

عباد
1 سال قبل

نرم افزار صرافی برای خرید و فروش سکه هم استفاده میشه ؟

صبا رستمی
1 سال قبل

آیا سیستم صرافی پیوست می‌تونه کنار نرم افزار بازرگانی استفاده بشه، هم عملیات تبدیل ارز در مجموعه زیاد داریم و هم صادرات و واردات کالا، یک نرم افزار یکپارچه لازم داریم که همه کارها رو در کنار هم مدیریت کنه

مینا برومند
1 سال قبل

کدینگ حسابها در نرم افزار حسابداری صرافی رو باید عوض کنیم، اگر اینکار رو انجام بدیم اطلاعات قبلی به هم نمی ریزه؟ پشتیبانی باید انجام بده یا خودمون هم میتونیم؟

امیرزاده
1 سال قبل

نرم افزار صرافی تحت وب کار می کنه یا تحت ویندوز؟

نوربخش
1 سال قبل

نرم افزار حسابداری صرافی پیوست رو می‌خوام بخرم، چقدر طول می کشه اطلاعات سندهایی که توی سیستم قبلی دارم به پیوست کانورت بشه؟

دریانی
1 سال قبل

برای صرافی که هم خرید و فروش سکه داره هم اسکناس و هم حواله ارزی، کدوم نسخه نرم افزار رو پیشنهاد میدهید؟

مانی صرافها
1 سال قبل

آیا کدینگ حسابداری جدید مورد تایید بانک مرکزی برای شرکتهای تضامنی را ساپورت می کنید؟

حسن محسنیان
10 ماه قبل

آیا بایداطلاعات خرید و فروش ارز در صرافیها را به سامانه مودیان مالیاتی ارسال کنیم؟

فربد حامی
9 ماه قبل

برای مدیریت متمرکز چند شعبه صرافی با چه نرم افزاری باید کار کنیم؟