نرم افزار ساخت و تولید

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار ساخت و تولید
null

در شرکت­های تولیدی ، کنترل مواد اولیه و نظم دهی به فرآیند تامین مواد و تولید محصولات اهمیت خاصی دارد. یکپارچگی اطلاعاتی با حوزه­ های مختلف و جذب اطلاعات لازم از حوزه­ های مالی و بازرگانی و توزیع اطلاعات باعث ایجاد کنترل و نظارت دقیق بر فرآیندهایی نظیر گردش مواد و محاسبه بهای تمام شده میگردد .

همچنین استفاده از نرم افزار ساخت و تولید مناسب باعث اتخاذ راهکارهای مناسب جهت نگهداشت کالا و مواد اولیه لازم و محاسبه بهای تمام شده محصول ، نگهداری محصولات نیمه ساخته و ضایعات تولید می­باشد.

نرم افزار ساخت و تولید پیوست ارتباط تنگاتنگی با نرم افزار حسابداری ، بازرگانی و انبار و کالای پیوست دارد . نرم افزار بازرگانی وظیفه خریداری مواد اولیه و همچنین فروش محصولات را برعهده دارد . نرم افزار انبار و کالای پیوست ، کنترل گردش مواد اولیه و محصولات را در انبارهای مختلف برعهده داشته و برای کلیه عملیات در نرم افزار حسابداری ، سند حسابداری صادر می شود.

نرم افزار ساخت و تولید پیوست ابزاری حرفه ای و با کاربری ساده ، برای انجام مکانیزاسیون ساخت و تولید کالا در حالت­های ترکیب و تفکیک محصول می­باشد.


   مدیریت بهینه موجودی مواد اولیه و محصول
■   انعطاف بالا در روشهای ساخت و تولید محصول
   گزارش‏های متنوع مصرف مواد اولیه و محاسبه بهای تمام شده محصول

 • پوشش دهی انواع عملیات تولید

 • امکان تعریف فرمول ساخت کالا بر اساس ترکیب مواد اولیه مختلف

 • امکان تعریف فرمول ساخت کالا بر اساس تفکیک (تجزیه) محصول به ماده اولیه

 • امکان استفاده از تبدیل کالا برای پوشش برون سپاری تولید محصولات و کالاهای نیمه ساخته

 • امکان تولید کالای سفارشی به صورت پروژه ای و بدون فرمول ساخت


 • تعاریف و کاربری ساده و امکانات حرفه ای

 • استفاده از فرمول ساخت کالا و اعلام نحوه ترکیب و یا تفکیک مواد جهت تولید محصولات مختلف

 • ساخت محصول ترکیبی و تفکیکی با توجه به فرمول‏های متنوع تعریف شده

 • صدور همزمان اسناد مالی جهت عملیات تولید و محاسبه بهای تمام شده

 • به روز رسانی موجودی کالا در انبارهای مختلف با توجه به عملیات ساخت محصول

 • به روز رسانی و تغییر فرمول ساخت در هر مرحله از تولید محصول با نگهداری سابقه

 • ساخت کالا همراه با اعلام ضایعات و هزینه‏ های دستمزد و سربار

 • جذب هزینه‏ های دستمزد و سربار در مراحل تولید

 • استفاده از محصول یا کالای نیمه ساخته در مراحل مختلف تولید

 • امکان تحویل کالای نیمه ساخته برای استفاده در فرآیند فروش

 • امکان تغییر واحد اصلی کالا و محاسبه بهای کالای جدید


 • گزارش‏های پیش بینی قبل از تولید

 • گزارش پیش بینی مصرف مواد براساس فرمولهای تولید مختلف برای یک کالا

 • گزارش پیش بینی مصرف مواد برای تولید چند محصول برای کنترل همپوشانی مصرف مواد اولیه

 • گزارش پیش بینی بهای تمام شده کالای تولیدی بر اساس فرمولهای تولید مختلف برای یک کالا

 • گزارش ساختار درخت محصول براساس فرمول ساخت کالاهای نیمه ساخته

 • گزارش‏های متنوع برای کنترل عملیات تولید

 • گزارش بهای تمام شده محصول

 • گزارش عملیات مرتبط به ساخت محصول به ریز مواد مصرفی

 • گزارش تفصیلی و ریز مصرف مواد اولیه بر اساس تولید محصول و کالای فروش رفته

 • گزارش کسری مواد به تفکیک محصول و با توجه به فرمول ساخت تعریف شده برای مراحل مختلف تولید

 • امکان استفاده از جستجو و گزینش در کلیه فرمها و گزارش‏ها

 • امکان تهیه نمودار و گراف‏های متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارش‏ها به اکسل

 • امکان طراحی و تهیه گزارش‏های جدید با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش‏های پویا


نرم افزار ساخت و تولید