پیوست

نرم افزار جذب و استخدام

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار جذب و استخدام

جذب و استخدام

جذب و استخدام به عنوان اولین و مهترین مرحله مراحل چهارگانه  مدیریت منابع انسانی ( جذب و استخدام، نگهداشت، به کارگیری و توسعه ) می باشد که در حقیقت زیربنا و ریشه تمامی فرایند های منابع انسانی به شمار میرود. در سازمانها و شرکت ها با مدیریت حرفه ای استفاده از ابزاری کارآمد برای برنامه ریزی و کنترل فرایند جذب و استخدام  از الزامات بدیهی مدیریت منابع انسانی می باشد.

سامانه جذب و استخدام پیوست یک ابزار حرفه ای جهت انجام فرایند جذب تخصصی می باشد. این سامانه تمامی فرایند های مربوط با جذب و استخدام را از شروع یک نیاز در سازمان و ثبت آن در فرم های سازمان الکترونیک، گردش این فرمها بر اساس فرایند های تعریف شده سازمان تا تشکیل بانکهای اطلاعاتی متقاضیان و جستجو و انتخاب افراد دارای صلاحیت احراز شغل بر اساس معیار های استاندارد سازمانی و تکمیل پروسه عملیاتی استخدام و ارجاع اطلاعات مورد نیاز به سامانه پرسنلی و احکام را در بر می گیرد .

با توجه به این اصل مهم که ” اصالت ابزار های منابع انسانی تناسبشان است”  بنابراین نمی توان با یک ابراز غیر منعطف در تمامی سازمان ها یک روش جذب ثابت را پیاده سازی نمود. سامانه جذب و استخدام پیوست راهکاری است که فرایند های جذب و استخدام هر سازمان  بر اساس نیاز های آن سازمان و نگرش مدیران آن سازمان و شرکت، با قابلیت  تعریف، اختصاصی سازی، بهینه سازی در طول ادوار مختلف را پیاده سازی  می نماید.

null

جذب و استخدام حرفه ای  برپایه معیار های سازمانی و تعریف شاخص های قابل اندازه گیری تعریف شده و پس از سنجش اطلاعات دریافتی و تفسیر و ارزشگذاری آنها به سرانجام میرسد.

یک سامانه جذب و استخدام حرفه ای باید  هریک از این مراحل را به صورت کاملا انعطاف پذیر پوشش دهد .

چرا سامانه جذب و استخدام پیوست را پیشنهاد می کنیم ؟

استفاده از  یک سامانه  یکپارچه در واحد منابع انسانی، فرایند جذب و استخدام را به‌شکل واضحی تغییر خواهد داد و احتمال جذب افراد بهتر، افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، با استفاده از سامانه جذب و استخدام پیوست، می‌توانید هزینه جذب نیروهای جدید را به شکل چشم‌گیری کاهش دهید.

 

 

🔷   پوشش تمامی روش ها و فرایند های جذب در تمامی سازمان های دولتی و خصوصی

سامانه جذب و استخدام پیوست با طراحی حرفه ای ومنعطف امکان پیاده سازی انواع روال ها و مراحل و فرایند های مربوط به آن را بر اساس قوانین، آیین نامه ها و تصمیمات کلان مدیریتی دارا می باشد. به گونه ای طراحی گردیده که امکان اصلاح و بهینه سازی در حین بهره برداری و براساس توسعه سازمان در آن  میسر میباشد .

 

🔷   استاندارد سازی فرایند ها با درنظر گرفتن تمام جزئیات مورد نیاز

این حقیقت که انتخاب و گزینش بهترین افراد از بین متقاضیان برای سازمان دارای اهمیت ویژه ای است و میبایست با حساسیت بسیار بالایی انجام شود موجب می گردد مدیران منابع انسانی همواره در جستجوی سامانه ای باشند که بتواند تمامی جزییات را در مراحل مختلف کنترل و پردازش نماید . جزئیاتی مانند تعریف انواع  شغل و سمت، تعریف مشخصات شغل، مشخص نمودن تخصص ها و مهارت ها برای احراز شغل، تعریف سمت های مربوط به شغل، وظایف و اختیارات، ثبت تمامی مشخصات متقاضیان و تعریف ضرایب و وزن شاخص ها و طبقه بندی آنها و ….

فرایند های جذب و استخدام بر اساس شرایط مختلف قابل طراحی بوده و داده ها و جزئیات مختلفی را پردازش می نماید . که در نتیجه تسهیل در تصمیم گیری بر پایه مستندات را برای مدیران به ارمغان می آورد.

 

🔷  ایجاد بستر جامع ثبت، کنترل و ساماندهی اطلاعات (سامانه داده محور)

سامانه جذب و استخدام پیوست امکان تجمیع اطلاعات فرصت های شغلی  و متقاضیان را در کل سازمان فراهم می آورد به گونه ای که اطلاعات مورد نیاز در قالب های استاندارد و با روش های مناسب ایجاد و ثبت شده و در عملیات جذب و استخدام مورد استفاده قرار می گیرد.

پایگاه داده یکپارچه در کل سازمان و سامان دهی اطلاعات، نگهداری مدارک و مستندات،  موجب می گردد هیچ فرصتی و امکانی مغفول نمانده و امکان تصمیم گیری به موقع برپایه اطلاعات صحیح را میسر می سازد .

 

🔷   یکپارچگی با سایر سامانه های منابع انسانی و سازمان الکترونیک پیوست

جذب و استخدام پیوست یک سامانه عملیاتی در واحد منابع انسانی می باشد ولیکن اعطای  دسترسی های تعریف شده به سایر مدیران سازمان جهت ثبت درخواست جذب نیرو در مشاغل مختلف از طریق فرم های مربوطه در اتوماسیون اداری پیوست فرایند های کاری را تسهیل می نماید . این فرم ها پس تائید در مراحل مختلف گردش به واحد منابع انسانی ارجاع می شود. دریافت اطلاعات متقاضیان کار نیز با روش های مختلف مانند اتصال به پرتال سازمان یا درگاه درخواست همکاری در سایت و یا ثبت فرم های دریافتی توسط کارشناسان انجام می گردد که می توان الزامات و استاندارد هایی را جهت سنجش صحت اطلاعات در آن درنظر گرفت.

در نهایت پس از انجام فرایند های تعریف شده جهت انتخاب و جذب افراد تمامی اطلاعات تائید شده به صورت خودکار  به سامانه های مرتبط مانند سامانه احکام و پرسنلی پیوست منتقل می گردد.

پرسنل سازمان می توانند :

پرسنل واحد منابع انسانی می توانند با داشتن یک ابـــزار حرفــه ای و بانک اطلاعاتـــی استانـــدارد مشخصات افراد را ثبت، کنترل و بهینــــه سازی کنند و بر اساس آیتمــــهای مورد نظر سازمان اطلاعات را پایـــش و طبقه بندی نموده و در هنگام جذب پرسنـــل مورد نیاز سازمان، اطلاعات مورد نیاز و صحیـــح را در اختـــیار مدیران قراردهند . همچنین با داشتــن یک ابزار حرفه ای فرایند جذب را تکمیل نمایند .

اتوماسیون اداری برای پرسنل

مدیران سازمان می توانند :

مدیران منابع انسانی همواره می توانند با در اختیار داشتن یک بانک اطلاعاتی ارزشمند از فرصت های استخدامی، انتخابی هوشمندانه داشته باشند و به سایر مدیران مشاوره مناسب در جذب نیرو بر اساس اولویت ها و ارزشهای سازمان ارائه دهند . از این رو جذب را به عنوان پایه فرایند های منابع انسانی مدیریت نموده و همواره بر اساس اطلاعات عملکرد جاری پرسنل فرایند های نگهداشت و ادامه همکاری را مدیریت نمایند .

اتوماسیون اداری برای مدیران

■  کاهش چشمگیر هزینه های مربوط به فرایند استخدام


■  تشکیل یک بانک اطلاعاتی منسجم و پویا در سازمان جهت انتخاب بهترین افراد برای فرصت ها و مشاغل سازمان


■  مدیریت انواع فرایند های جذب و استخدام متناسب با نیاز سازمان


■  معرفی انواع ردیف های شغلی و مشخصات مربوط به آن بدون محدودیت و فعال سازی فرایند جذب در بازه های زمانی مختلف


■  معرفی انواع مراحل جذب و استخدام و ارزشیابی بر اساس ساختار سازمان های مختلف


■  تعریف شاخص ها و معیار های متناسب با شغل و سمت و اهداف هر سازمان


■  امکان انتخاب به موقع و هدفمند افراد با جستجوی مهارت و یا تخصص افراد بدون از دست دادن فرصت سازمان


■  ادامه فرایند جذب با ثبت اطلاعات جاری کارکردی و ارزیابی عملکرد به عنوان نگهداشت هنرمندانه


■  استفاده از بانک اطلاعاتی توانایی و مهارت افراد  جهت بکارگیری موثر در حین خدمت پرسنل


■  مقایسه نیازهای سازمان با توانایی افراد جهت توسعه به موقع افراد و ارتقای پرسنل  در حین خدمت


■  امکان تعریف مکانیزه جذب و استخدام از تعریف فرم های نیاز جذب نیرو و فرایندهای متنوع گردش و تائید تا تکمیل پروسه جذب و استخدام


■  امکان تعریف دوره های استخدامی در بازه های زمانی مختلف


■  امکان تعریف فرم های متنوع و ایجاد گردش بر اساس شغل و سمت مورد نیاز


■  امکان تعریف مراحل جذب و بررسی شرایط


■  امکان تعریف آزمون های و تست های مختلف در فرایند جذب


■  امکان تعریف شاخص های مهارتی و توانایی بر اساس شغل و سمت


■  امکان تعریف وزن و ضریب برای شاخص ها و پارامتر های تعریف شده بر اساس شغل و سمت


■  امکات محاسبه امتیازها بر اساس پارامتر های تعریف شده شغل و سمت برای هر فرد


■  امکان ذخیره و نگهداری رزومه های دریافتی افراد


■  امکان تعریف پرسش نامه های عمومی و تخصصی با هر ردیف شغلی و دوره های استخدامی


■  امکان ثبت و مدیریت تقاضای و فرصت های استخدام از سمت مدیران سازمان بر اساس فرم و گردش مورد نیاز سازمان


■  امکان تعریف شرایط استخدام براساس پارامتر های احراز سمت و شغل


■  امکان دریافت خودکار اطلاعات اولیه متقاضیان از پرتال استخدام سازمان و ذخیره رزومه های دریافتی


■  امکان تخصیص کد رهگیری جهت پیگیری وضعیت درخواست برای متقاضیان استخدام


■  امکان برگزاری آزمون ها(شخصیت و رفتار ) و تست های تعریف شده از طریق نرم افزار جذب و استخدام پیوست


■  امکان ثبت نتایج تست ها و آزمون ها در پرونده متقاضیان


■  امکان تعریف حد اقل ها و امتیاز های ایده آل و اعتبار سنجی مدارک و مهارت ها


■  امکان ثبت مکانیزه اطلاعات در نرم افزار پرسنلی و صدور احکام پیوست پس از تکمیل مراحل استخدام متقاضیان منتخب


■  امکان ثبت تائیدیه در مراحل مختلف مانند تائیدیه حراست و آموزش


■  امکان تعریف کمیته ها جذب ( افراد و حاضرین – بانک سوالات استاندارد و پایه )


■  امکان تعریف شایستگی های سازمانی – نکات و نتایج


■  امکان تفکیک مستندات بر اساس مشخصات شغل


■  ارائه انواع گزارش های مدیریتی آماری و مقایسه ای


■  ارائه گزارش به تفکیک درخواست ها و فرصت های شغلی


■  ارائه گزارش های پارامتریک با فیلتر بر روی معایر ها و سنجه های تعریف شده


■  ارائه گزارش بر اساس امتیاز ها و ضرایب آنها بر روی هر یک از مشخصه های تعریف شده


■  ارائه گزارش از رزومه های ثبت شده بر اساس فرصت های شغلی و دوره های استخدامی


■  ارائه گزارش از متقاضیان استخدام شده به تفکیک رده های شغلی


■  ارائه گزارش از متقاضیان استخدام در مراحل مختلف استخدام


■  ارائه گزارش جلسات مصاحبه به همراه نتایج جلسات


■  ارائه گزارش از نتایج آزمون ها و تست های انجام شده


■  امکان تهیه و طراحی خروجی های چاپی، تصویری و نموداری از تمامی گزارش ها۱۰ سال تجربه ۵۰+ نسخه نصب شده Microsoft SQL
 

 

قابل اجـرا در تـمامی مرورگــرها

آیا سامانه شما در سازمان های دولتی قابل پیاده سازی است ؟

فارغ از اینکه یک سازمان دولتی است یا خصوصی امکان پیاده سازی تمامی فراینده های استخدامی به صورت اختصاصی برای هر سازمان وجود دارد همچنین استاندارد های استخدام دولتی در این سامانه پیش بینی شده است.

آیا سامانه جذب و استخدام شما نتایج سامانه استخدام کشوری را پشتیبانی می کند ؟

این امکان وجود دارد که نتایج آزمون های استخدامی کشوری به صورت پارامتریک در سامانه ثبت شده و قابل بررسی و عملیاتی سازی بوده و در پرونده پرسنلی افراد ثبت می گردد .

آیا می توان نتایج تست ها و آزمون های شخصیت شناسی و رفتار شناسی را در سامانه جذب و استخدام پیوست ثبت نمود ؟

در فیلد های اطلاعاتی سیستم جذب و استخدام پیوست امکان تعریف انواع فیلد اطلاعاتی با ماهیت های مختلف وجود دارد . که نتایج این تست ها را می توان به صورت عدد، نمره و یا حروف مخفف (مانند تست MTBI) و … ثبت نمود . بر اساس این مقادیر فرمولها و توابع گوناگونی نیز می توان تعریف نمود

پس از استخدام افراد اگر نیاز به ثبت مدارک تکمیلی باشد، باید در سامانه جذب بارگذاری شود ؟

تمامی مدارکی که برای شناخت و گزینش نیاز است در سامانه جذب و استخدام بارگذاری می شود و پس از تکمیل فرآیند استخدام به صورت خودکار به سامانه آرشیو پرسنلی و احکام منتقل می شود پس از این مرحله مدارک تکمیلی در سامانه آرشیو پرسنلی و احکام پیوست بارگذاری می گردد . در حقیقت تمامی مستندات پس از استخدام در آرشیو پرسنلی نگهداری می گردد .

آیا می توان پایگاه داده از پیش تعریف شده مثل اطلاعات سایت های کاریابی را در این سیستم وارد نمود ؟

امکان کانورت اطلاعات از پایگاه های داده مختلف در این سامانه وجود دارد ولی برای ارتباط آنلاین با سامانه های کاریابی نیاز به توسعه سیستم و اختصاصی سازی بر اساس وب سرویس ها و نحوه تبادل اطلاعات با آن سایت وجود دارد.

در صورت تمایل میتوانید دمو نرم افزار جذب و استخدام پیوست را مشاهده بفرمایید

 

دمو نرم افزار جذب و استخدام

[کل: ۲۲ میانگین: ۵]
اشتراک در
اطلاع از
6 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حمید مقدم اصفهانی
1 سال قبل

آیا نرم افزار جذب و استخدام به سایت ما می‌تونه وصل بشه که کسانی که داوطلب استخدام هستند و رزومه ثبت می کنند رزومه شان خودکار توی سیستم ثبت بشه؟

بهنام آرمانی
1 سال قبل

رزومه متقاضیان استخدام با چه فرمتی ذخیره میشه؟

صبا راد
1 سال قبل

شرکت ما عضوی ازیک هلدینگ تولیدی دارویی است سیستم شما چه مزایایی برای سازمان ایجاد می کند ؟