هر کاربر تنها قادر به مشاهده و تهیه گزارش های پارامتریکی خواهد بود که به آنها دسترسی داشته باشد. برای ایجاد دسترسی کاربر به عناوین گزارش های پارامتریک مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید و برروی کلید "دسترسی ویژه کاربران" کلیک کنید. ۲- در فرم باز شده در کادر "کاربر" بخشی از از نام کاربر مورد نظر خود را تایپ و کلید Enter را بزنید و از لیست باز شده نام کاربر مورد نظر را انتخاب کنید. ۳- از لیست بازشدنی "نوع"، عنوان "دسترسی به گزارشهای پارامتریک" را انتخاب کنید با این کار عناوین گزارش های ساخته شده در گزارش های پارامتریک نمایش داده خواهد شد. ۴- برروی هر یک از عناوینی که می خواهید به کاربر مربوطه دسترسی دهید دوبار کلیک کنید تا به لیست دسترسی ها در سمت چپ فرم افزوده شود. ۵- پس...

بیستر بخوانید