در سیستم خزانه داری، جهت تهیه گزارش مغایرت بانکی، نیاز است تا صورتحساب دریافتی از بانک با دفتر حساب بانک در سیستم مقایسه شده و مغایرت بین آنها بدست آورده شود. برای این منظور نیاز است اطلاعات صورتحساب بانک وارد سیستم شود. صورتحساب بانک را می توان به دو صورت دستی و انتقال از طریق فایل  وارد سیستم نمود.برای انتقال اطلاعات بانک از طریق فایل،نیاز است که مراحل زیر انجام شود: ۱- وجود فایل متن یا اکسل شامل اطلاعات صورتحساب بانک (این فایل از شعبه بانک مورد نظر دریافت می شود) ۲- تعریف فرمت فایل صورتحساب بانک در سیستم:     ۱-۲- برای تعریف فرمت فایل، از منوی امکانات -- انتقال اطلاعات، فرم تعریف فرمت فایل را انتخاب نمایید     ۲-۲- رکورد جدیدی ایجاد نموده و نوع اطلاعات را "صورتحساب بانک" و نوع فایل را  "Excel Format"...

بیستر بخوانید