برای اینکه در گزارش های تراز آزمایشی سیستم حسابداری بتوان گزارشی بر اساس رسته ی دلخواه تهیه کرد کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. ۱-از منوی گزارش ها، گزاش " تراز آزمایشی" را انتخاب نمایید ۲-بازه زمانی مورد نظر برای تهیه گزارش را با استفاده از ویرایشگرهای تاریخ مشخص نمایید. ۳-از لیست بازشونده ی " نوع تراز " ، نوع تراز مورد نظر را مشخص نمایید تا گزارش تراز آزمایشی نمایش داده شود. ۴-با کلیک راست بر روی قسمت خاکستری رنگ فرم و باز شدن منوی CM ، بر روی " انتخاب رسته سند...

بیستر بخوانید