برای تعریف گروه کاربری جدید جهت تعیین حدود دسترسی کاربران مراحل زیر را دنیال نمایید: ۱- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت گروهای کاری" شوید و در این فرم برروی کلید "گروه های کاری" کلیک کنید. ۲- بر روی کلید  "جدید" کلیک کنید. با اینکار فرم "ایجاد گروه های کاری" باز می شود. نام گروه مورد نظر را ثبت نمایید. ۳- برای تعیین دسترسی گروه به فرم های برنامه ، بر روی فرم دلخواه کلیک کرده و سپس با فعال کردن چک باکس های نشان داده شده در سمت چپ فرم، دسترسی های مورد نظر به فرم انتخابی  برای این گروه را تعیین نمایید. ۴- پس از تعیین دسترسی های مرتبط با گروه، بروی کلید "ذخیره تغییرات" کلیک کنید. با اینکار گروه جدید کاربری به لیست گروه های کاری افزوده می شود. نکته ۱: حداقل دسترسی روی هر فرم، حق مشاهده فرم می باشد. نکته ۲: شرط فعال...

بیستر بخوانید