برای تعریف گروه کاربری جدید جهت تعیین حدود دسترسی کاربران مراحل زیر را دنیال نمایید: ۱- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت گروهای کاری" شوید و در این فرم برروی کلید "گروه های کاری" کلیک...

بیستر بخوانید